Generální zkoušky G

Veřejné generální zkoušky

Dopoledních veřejných generálních zkoušek nabízí 124. sezona České filharmonie celkem sedm. Každou zkoušku uvede krátkým mluveným slovem jeden z filharmoniků, poté následuje hudební produkce, jejíž průběh je zcela v rukou dirigenta. Může se tedy stát, že bude skladbu přerušovat nebo komentovat či zkoušet některé pasáže po jejím odehrání. Prosíme publikum o respektování nároku dirigenta na dozkoušení programu na večerní koncert. Věnujte také pozornost informacím o předprodeji vstupenek na veřejné generální zkoušky uvedeným na následující straně.