Abonentní řada A

Cyklus šesti večerních koncertů

Abonentní řada A nabízí velmi pestrou směsici koncertů – ve volbě autorů skladeb, v jejich české i zahraniční provenienci, anebo také v uvedení pěti dirigentů a nespočtu sólistů. Zažijete v ní dvě velká vokálně-instrumentální díla: v úvodu Janáčkovu Glagolskou mši a před závěrem poměrně čerstvé Glanertovo Requiem za Hieronyma Bosche. Zajímavé bude propojení Beriovy skladby inspirované Schubertem a Beethovenovy Sedmé symfonie. Další Beethoven zazní v kombinaci s Gluckovou suitou. Dramaturgické propojení nacházíme v programu s hudbou Suka, Bartóka, Haase a Janáčka a nemenším zážitkem bude večer s Brahmsem a Brucknerem. Semjon Byčkov, Jakub Hrůša, Petr Altrichter a Giovanni Antonini jsou již pro Prahu garanty hudebních zážitků. Přibude k nim jistě i debutant u České filharmonie, španělský dirigent Pablo Heras‑Casado. Pěvecké sólisty a koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka doplní dva klavíristé: Francesco Piemontesi a Piotr Anderszewski.