Abonentní řada A

Cyklus šesti večerních koncertů

Abonentní řada A nabízí velmi pestrou směsici koncertů – ve volbě autorů skladeb, v jejich české i zahraniční provenienci, anebo také v uvedení pěti dirigentů a nespočtu sólistů. Zažijete v ní dvě velká vokálně-instrumentální díla: v úvodu Janáčkovu Glagolskou mši a před závěrem poměrně čerstvé Glanertovo Requiem za Hieronyma Bosche. Zajímavé bude propojení Beriovy skladby inspirované Schubertem a Beethovenovy Sedmé symfonie. Další Beethoven zazní v kombinaci s Gluckovou suitou. Dramaturgické propojení nacházíme v programu s hudbou Suka, Bartóka, Haase a Janáčka a nemenším zážitkem bude večer s Brahmsem a Brucknerem. Semjon Byčkov, Jakub Hrůša, Petr Altrichter a Giovanni Antonini jsou již pro Prahu garanty hudebních zážitků. Přibude k nim jistě i debutant u České filharmonie, španělský dirigent Pablo Heras‑Casado. Pěvecké sólisty a koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka doplní dva klavíristé: Francesco Piemontesi a Piotr Anderszewski.

Objednat abonmá
Středa / 19.30 / Dvořákova síň
Objednat online
2. 10. 2019 · 4. 12. 2019 · 15. 1. 2020 · 29. 1. 2020 · 18. 3. 2020 · 1. 4. 2020
Čtvrtek / 19.30 / Dvořákova síň
Objednat online
3. 10. 2019 · 5. 12. 2019 · 16. 1. 2020 · 30. 1. 2020 · 19. 3. 2020 · 2. 4. 2020
Pátek / 19.30 / Dvořákova síň
Objednat online
4. 10. 2019 · 6. 12. 2019 · 17. 1. 2020 · 31. 1. 2020 · 20. 3. 2020 · 3. 4. 2020

Ceny a další
informace o abonmá

Více o vstupenkách

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.