Čtyři kroky do nového světa 4K

Cyklus čtyř večerních koncertů

Všem dospívajícím a dospělým posluchačům, kteří se chtějí o hudbě dozvědět víc, nabízíme abonentní řadu ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA. Zahrnuje komentované večerní koncerty, jejichž prostřednictvím se setkáte se zásadními symfonickými díly. Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů, tentokrát na téma symfonie, což v řečtině (συμφωνία) znamená souzvuk či souznění. Se zvukovými ukázkami a s doprovodnou brožurkou. V první části večera se skladby rozebírají, aby bylo možné nahlédnout do skladatelského myšlení velkých tvůrců. Ve druhé části pak dílo zazní jako celek, v případě rozsáhlých kompozic výběr.

Abonentům sezony 2017/2018 rezervujeme jejich místa do 31. 5. 2018.