Generální zkoušky G

Veřejné generální zkoušky

Také 122. sezona nabízí osm nahlédnutí do filharmonické „kuchyně“ v podobě dopoledních veřejných generálních zkoušek, tedy konečných příprav programu na večerní provedení. Je o ně stále větší zájem a počet vstupenek je omezený. Věnujte proto prosím pozornost informacím o jejich předprodeji. Zájemce o vstupenky si dovolujeme upozornit, že jde skutečně o zkoušky na večerní program, nikoli o koncert. Dirigent má právo zkoušku kdykoli přerušit, skladby opakovat apod.

Sezona 2018/2019

Dne 12. 3. 2018 všechny skupiny, které si objednaly veřejné generální zkoušky v sezoně 2017/2018, obdrží automaticky informace a program k sezoně 2018/2019. Objednávkové formuláře rozešleme skupinám 26. 3. 2018. Formuláře rozesíláme e-mailem, a pokud nemáme e-mailový kontakt, tak klasickou poštou. Pokud chcete nově objednat vstupenky pro skupinu (10–40 osob), kontaktujte zákaznický servis ČF.

Předprodej vstupenek pro jednotlivé zájemce na všechny veřejné generální zkoušky celé sezony 2018/2019 bude zahájen v pondělí 17. září 2018 v 10.00 hodin, a to jak v pokladně ČF v Rudolfinu, tak on-line. Dne 17. září 2017 od 10.00 hodin přijímá objednávky také zákaznický servis ČF, a to pouze přes e-mail info@ceskafilharmonie.cz, telefonické rezervace nejsou z kapacitních důvodů možnéNa dřívější objednávky nebude brán zřetel.

Vzhledem k velkému zájmu lze v předprodeji na danou veřejnou generální zkoušku zakoupit maximálně 4 vstupenky na osobu. Doprodej nevyzvednutých vstupenek probíhá vždy 15. dne v měsíci, který předchází dané generální zkoušce od 10.00 hodin.

Koncerty

Preludia

 Preludium abonentních koncertů

St – Pá / 18.30 / Rudolfinum – Sukova síň nebo Západní salonek

Akutální místo konání preludia je uvedeno v tištěném programu a také na navigačních cedulích v Rudolfinu.

Zveme vás na pravidelná setkání před koncerty abonentních cyklů A a B. Tedy na besedy a přednášky, které vás připraví, naladí a navnadí na večer s Českou filharmonií. O skladatelích a skladbách, o souvislostech a zajímavostech hovoří dirigenti, sólisté nebo hudebníci České filharmone, ale také muzikologové či hudební publicisté. Součástí Preludií jsou hudební a obrazové ukázky.

Preludia nabízíme bezplatně jako bonus k večerním abonentním koncertům.

Slovem i poslechem nad partiturou provázejí Pavel Ryjáček a Petr Kadlec nebo Eva Hazdrová-Kopecká.