Paříž byla v průběhu 19. století, zejména však po Světové výstavě roku 1889, která se konala u příležitosti stého výročí francouzské revoluce, centrem kulturního dění v Evropě.  Kompozice koncertu pod taktovkou Pinchase Steinberga, Chopinův koncert s Ivanem Klánským a ouvertura Massenetovy opery nám přiblíží atmosféru pařížských salónů a operních divadel z období romantismu. Na závěr zazní hudba jednoho z nejvýznamnějších baletů začátku 20. století.

Koncert z řady A
Generální zkouška
Rudolfinum — Dvořákova síň

Rudolfinum

Česká republika Praha 1 Alšovo nábřeží 12 110 00
st 8. 1. 2014 / 10.00 / Generální zkouška
st 8. 1. 2014 / 19.30 / Generální zkouška
čt 9. 1. 2014 / 19.30
10. 1. 2014 / 19.30

Informace ke vstupenkám a kontakty

Více o vstupenkách

Tel.:    +420 227 059 227

E-mail:info@ceskafilharmonie.cz

Na koncert v pátek 10. 1. jsou k dispozici i vstupenky na varhanní emporu.

Vstupenky na emporu jsou dostupné i v online prodeji.