Česká filharmonie
Mimořádná silvestrovská generální zkouška

Česká filharmonie

Letos jsme se rozhodli přivítat s vámi nový rok „po česku“, a to čtyřmi nádhernými díly, z nichž každé je osobitou a hudebně vrcholnou oslavou. Antonín Dvořák, který řídil úplně první koncert České filharmonie, napsal tři koncertní předehry V přírodě, Karneval a Othello v roce 1891. Karneval je z nich nejefektnější a patří do kmenového repertoáru řady světových orchestrů. S následující Sukovou Pragou má společné působivé houslové sólo. Druhou půli otevře opět karnevalový obraz, tentokrát zpracovaný Bedřichem Smetanou. 

Suk svoji symfonickou báseň věnoval „královské Praze“ a Janáček Sinfoniettu zase Brnu. Jakkoli obě skladby spojuje věnování našim dvěma největším městům, v charakteru i celkovém vyznění jsou zcela odlišné. Sukova monumentální hudební báseň navazuje na smetanovskou a dvořákovskou tradici, obrací se k historii Prahy a přes připomínku lyrického tématu Pohádky spěje k monumentálnímu, hymnickému závěru, jenž podpoří zvuk varhan a zvonů. 

Přímým podnětem ke kompozici Sinfonietty byla pro Janáčka žádost Lidových novin, aby napsal zdravici pro všesokolský slet. Tak vznikly úvodní a závěrečné fanfáry, z nichž později vyrostla pětivětá skladba plná lesku, mystiky, vzrušení i vznešenosti. Premiéru Sinfonietty hrála Česká filharmonie s Václavem Talichem v červnu 1926 v rámci kulturního programu VIII. všesokolského sletu v Rudolfinu.

Koncert z řady M
Délka koncertu 2 hod
Rudolfinum — Dvořákova síň

Rudolfinum

Česká republika Praha 1 Alšovo nábřeží 12 110 00
út 31. 12. 2019 / 10.00
Objednat online

Informace ke vstupenkám a kontakty

Více o vstupenkách

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.