Fotografie ilustrujicí stránku  Koledy a vánoční písně v úpravě Jaroslava Krčka Adventní koncert III

Adventní koncert III • Koledy a vánoční písně v úpravě Jaroslava Krčka


Česká filharmonie

Koncert z řady AK
Komorní soubory České filharmonie

Program

Koledy a vánoční písně v úpravě Jaroslava Krčka

Účinkující

České filharmonické kvarteto
Leoš Čepický
1. housle
Viktor Mazáček
2. housle
Jiří Poslední
viola
Jakub Dvořák
violoncello

Musica Bohemica

Jaroslav Krček umělecký vedoucí a dirigent

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert III Koledy a vánoční písně v úpravě Jaroslava Krčka

Rudolfinum — Sukova síň

12. 12. 2021  neděle 15.00
Poslední volná místa
12. 12. 2021  neděle 17.30
Poslední volná místa
Cena od 400 do 450 Kč

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Účinkující

České filharmonické kvarteto  
České filharmonické kvarteto

České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. Kvarteto v současné době z důvodů spojených s koronavirovou krizí vystupuje bez stálého primária. Této funkce se dočasně ujal vynikající houslista, primárius Wihanova kvarteta a profesor HAMU, pan Leoš Čepický. Dále kvarteto tvoří Viktor Mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. Zvuk kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou.

ČFK účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice a v zahraničí (Velká Británie, Lucembursko, Německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko).

Kvarteto se podílelo na japonském projektu Terapie Mozartem, v rámci kterého nahrálo řadu Mozartových komorních skladeb. Pro významný japonský label Octavia Records soubor také natočil Mozartovy „Haydnovské“ a „Pruské“ kvartety.

Na podzim roku 2017 kvarteto vydalo pod nakladatelstvím Arco Diva krásné CD se skladbami Leoše Janáčka „Po zarostlém chodníčku“ a „V mlhách“, tedy s úpravami těchto klavírních cyklů pro smyčcové kvarteto. Od té doby je velkým propagátorem těchto děl, která uvádí po celé republice. První cyklus byl s velkým ohlasem hrán i v Japonsku na turné v r. 2018.

V sezóně 2019 natočilo na CD první čtyři kvartety skladatele Jaroslava Krčka a v současné době se připravuje na premiéry dalších jeho kvartetů, jako i na jejich zvěčnění na dalším CD. V sezóně 2020 bylo kvartetu bohužel zrušeno kvůli celosvětové pandemii mnoho zajímavých projektů, včetně turné po Japonsku a Itálii, ale například účinkování na festivalu Dvořákova Praha, festivalu Jakuba Jana Ryby, nebo Forfest v Kroměříži se uskutečnit podařilo.

Jaroslav Krček  dirigent
Jaroslav Krček

Krček se v letech 1954–1959 vzdělával ve hře na violoncello u Václava Berana na pedagogické hudební škole v Českých Budějovicích, následně byl přijat do třetího ročníku pražské konzervatoře, kde studoval v letech 1959–1962 kompozici u Miloslava Kabeláče a dirigování u Bohumíra Lišky. V době svých pražských studií spolupracoval se Souborem písní a tanců Josefa Vycpálka, od roku 1962 působil jako hudební režisér, nejprve v Československém rozhlasu v Plzni, následně v hudebním vydavatelství Supraphon (1967–1975). Od začátku 60. let dirigoval Komorní orchestr Československého rozhlasu v Plzni, byl sbormistrem smíšeného sboru Česká píseň a spolupracoval také s folklorním souborem Úsměv z Horní Břízy. Intenzivní zájem o oblast českého hudebního folkloru, sféru pololidové tvorby i díla české hudební minulosti jej vedly k založení hudebně-tanečního souboru Chorea Bohemica (1967) a později též souboru Musica Bohemica (1975), který dodnes diriguje a působí v něm jako umělecký vedoucí. Je rovněž zkušeným zpěvákem i hráčem na celou řadu hudebních nástrojů, některé pro potřeby svého souboru také vyrábí.

Krček se od studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost směřuje k tomu, aby probudil v posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Dosahuje toho svou spontánností – prezentuje publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka. Souběžně s tímto historicko-folklorním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby, vlastní kompoziční práce symfonická, komorní a vokální. Také v této sféře má vyhraněné názory nepodléhající módním vlivům – jako skladatel usiluje celoživotně o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, přinášela uspokojení a duchovní povznesení a především, aby posluchače zaujala.

Vedle nesčetných úprav lidových písní a tanců je autorem řady žánrově bohatých kompozic. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří devět symfonií (Symfonie č. 3 „Jan Ámos“, op. 95, 1990; Symfonie č. 4 „Desiderata“, op. 123, 2000; Symfonie č. 5 „Renesanční“, op. 133, 2007; Symfonie č. 6 „Semplice“, op. 140, 2011; Symfonie č. 9, op. 163, 2018 ad.), z nichž Symfonii č. 3 „Jan Ámos“ uvedla i nahrála Česká filharmonie společně s Kühnovým smíšeným sborem pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, kantáty a oratoria (O lux mundi, 1985; Ten, který jest, op. 137, 2009; Krédo Mistra Jana, op. 150, 2014 ad.), melodramy, balety a taneční fresky, opery (Nevěstka Raab, op. 36, 1971; Ve stínu kříže, op. 129, 2005; Šaty, jaké svět neviděl, op. 139, 2010; Za oponou času, op. 146, 2013) a skladby duchovní (11 mší). Za svou elektroakustickou operu Nevěstka Raab získal v roce 1971 cenu v mezinárodní skladatelské soutěži města Ženevy a několikrát získal hlavní cenu v soutěži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1979–1989). Podobně rozsáhlá je jeho činnost dirigentská, pod jeho vedením vzniklo více než 50 samostatných snímků od hudby historické přes své vlastní skladby až k nahrávkám týkajících se folkloru. Je rovněž vyhledávaným hudebním režisérem.

Jaroslavu Krčkovi se od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dlouhodobě dařilo etablovat nejen mezi profesionálními hudebními tělesy a soubory, ale významně přispěl též k rozvoji amatérského hudebního umění v Čechách – množství jeho úprav lidových písní se těší velké oblibě mezi školními i zájmovými tělesy všech věkových kategorií, díky Krčkově snaze se hudba starších období rovněž dostala do jejich povědomí. Zásadní vliv na práci s dětmi a mládeží v naší zemi měla rovněž jeho systematická práce s Choreou Bohemicou a s Musicou Bohemicou, stovky výchovných koncertů a vystoupení inspirovalo sbory i instrumentální tělesa k provozování hudby starších období, Krčkova interpretace výrazně napomohla k novému chápání lidové a staré hudby mezi soubory i na veřejnosti. V roce 2019 obdržel za tuto činnost cenu Ministerstva kultury.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Pomozte nám zlepšit web ČF

Řekněte nám, jak jste s webem spokojeni. Vaše hodnocení nás posune dál.

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?