Fotografie ilustrujicí stránku  České koledy a roráty Adventní koncert I

Adventní koncert I • České koledy a roráty


Česká filharmonie

Koncert z řady AK
Komorní soubory České filharmonie

Program

Georg Friedrich Händel

Johann Sebastian Bach

František Xaver Thuri

České koledy a roráty

Účinkující

Jana Brožková hoboj
Vladislav Borovka hoboj
Vojtěch Jouza hoboj
Jiří Zelba hoboj
Ondřej Roskovec fagot
Jaroslav Kubita fagot
Tomáš Františ fagot
Martin Petrák fagot
Ondřej Šindelář fagot

Olga Dlabačová cembalo

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů

Komorní sbor En Arché

Vojtěch Jouza dirigent

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert I České koledy a roráty

Rudolfinum — Sukova síň

28. 11. 2021  neděle 15.00
Poslední volná místa
28. 11. 2021  neděle 17.30
Poslední volná místa
Cena od 400 do 450 Kč

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Účinkující

Jana Brožková  hoboj
Jana Brožková

Jana Brožková vystudovala hru na hoboj nejdříve na Pražské konzervatoři a poté na Akademii múzických umění v Praze u profesora Jiřího Mihule. Upozornila na sebe již během studií na Pražské konzervatoři vítězstvím v mezinárodní soutěži Concertino Praga 1983 a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis Zürich. Během studií na Akademii múzických umění v Praze (1988–1993) získala v roce 1991 na soutěži Pražského jara 3. cenu a její soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na světové IDRS Gilllet Competition 1997 Evaston v USA. Od té doby již vystupuje jako renomovaná sólistka v Česku i v zahraničí a věnuje se komorní hře v souborech In modo camerale a Afflatus Quintet, který získal prestižní 1. cenu v respektované soutěži ARD München v roce 1997. Její aktivity zahrnují také pedagogickou činnost, od roku 1998 vyučuje hobojovou hru na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Stále se intenzivně věnuje komorní hře a často vystupuje jako sólistka na domácích i zahraničních pódiích. Od roku 1987 působila patnáct let jako sólohobojistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a její nahrávky hobojových koncertů a dalších skladeb pro hoboj jsou cenným materiálem rozhlasového archivu. Od roku 2002 je první hobojistkou České filharmonie.

Vladislav Borovka  hoboj
Vladislav Borovka

S hrou na hoboj začal v rodných jihočeských Netolicích v tamní lidové škole umění u Jana Nováčka. V letech 1990–1996 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila. Účastnil se řady interpretačních kurzů u významných pedagogů (Jean-Louis Capezzali, Maurice Bourgue, Thierry Cammaert, Günther Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. Roku 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha.

V roce 2001 dokončil studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Jiřího Mihuleho a získal titul laureáta Pražského jara. V letech 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas v Paříži u Jeana-Louise Capezzaliho. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Členem České filharmonie se stal v lednu 2011.

Jiří Zelba  hoboj
Ondřej Roskovec  fagot
Ondřej Roskovec

Vystudoval Pražskou konzervatoř u profesora Jiřího Formáčka a HAMU v Praze u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996).

V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). Se souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska. Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které natáčí i sólově – v roce 2006 mu zde vyšlo CD „Combination“ a v roce 2013 CD Suity J. S. Bacha BWV 1007-9. Působil také v Českém nonetu, konkrétně v letech 1989–1993.
Členem orchestru České filharmonie je od roku 1993, zastává zde pozici vedoucího skupiny fagotů. Od roku 2002 se také věnuje pedagogické činnosti a vyučuje hru na fagot na Pražské konzervatoři. Je jedním ze zakladatelů Letní fagotové akademie v Ratajích nad Sázavou. V roce 2016 spoluzakládal Český spolek dvouplátkových nástrojů. Příležitostně je zván na vyučování do zahraničí (např. Royal Academy of Music v Londýně nebo Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveru).

Jaroslav Kubita  fagot
Jaroslav Kubita

Jaroslav Kubita se narodil v Olomouci v hudebnické rodině. Již v deseti letech se začal učit na fagot u Václava Konečného. Poté studoval na pražské konzervatoři a AMU v Praze a rovněž absolvoval kursy v Salzburku a Luganu. Od svých osmnácti let byl sólofagotistou orchestru Smetanova divadla v Praze, stejné místo zastával i v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Členem České filharmonie je od roku 1996, jejím sólofagotistou od roku 2003.

Již jako dvanáctiletý získal s dechovým triem pod vedením svého otce čestné uznání v mezinárodní soutěži Concertino Praga (1978). Je vítězem fagotové soutěže Pražské jaro (1991), Kurpiňského soutěže v polském Leszně (1988) a laureátem soutěží Carla Marii von Webera v Mnichově (1987) a IDRS v Manchesteru (1989).

Na CD nahrál fagotové koncerty českých klasiků; řadu skladeb sólových a komorních natočil pro Český rozhlas. Jako sólista a komorní hráč vystupuje doma i v cizině, zejména v Evropě a Japonsku. Je členem souborů In modo camerale (finalista Mezinárodní soutěže v japonské Osace), Pražský barokní soubor (první česká kompletní CD nahrávka Triosonát Jana Dismase Zelenky) a Česká dechová harmonie. Natočil s nimi několik disků pro firmy Exton, Panton a Studio Matouš. V roce 2008 uvedl ve světové premiéře v Praze fagotový koncert Gillese Silvestriniho. Od roku 2009 je pedagogem hry na fagot na JAMU v Brně.

Martin Petrák  fagot
Komorní sbor En Arché  
Komorní sbor En Arché

Komorní sbor EN ARCHÉ byl založen Vojtěchem Jouzou v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především hudbě duchovní. Na svých koncertech spolupracuje také s komorními soubory, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie).

Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami předbarokního období nebo 20. století (Benjamin Britten, Igor Stravinskij, Arvo Pärt, Leonard Bernstein).  EN ARCHÉ získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Norsko, Belgie). V roce 2000 natočil svůj první kompaktní disk, na který nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

Vojtěch Jouza  dirigent
Vojtěch Jouza

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student Jiřího Mihuleho. Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování (u profesorů Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla). Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurs do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, jehož byl v letech 1989–1991 členem jakožto sólohráč na anglický roh. Od roku 1992 je hobojistou České filharmonie.

Zájem o starou hudbu a komorní hru jej ještě v době studií na konzervatoři přivedl k myšlence založit Pražský barokní soubor, který je činný od roku 1982 až dodnes. Vojtěch Jouza zde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně též jako dirigent. Z mnoha zajímavých projektů tohoto ansámblu je na místě zmínit např. uvedení Markových pašijí Johanna Sebastiana Bacha ve spolupráci s Pražským komorním sborem v rámci cyklu České filharmonie v roce 2007, a to přímo ve vlastní rekonstrukci právě Vojtěcha Jouzy. V následujících letech provedl v rámci cyklů FOK a České filharmonie známá i méně známá díla, jako jsou Bachovo Vánoční oratorium, Velikonoční oratorium a Magnificat, Missa Dei Patris Jana Dismase Zelenky nebo Brockesovy pašije Georga Philippa Telemanna. Pražský barokní soubor kromě četných tuzemských vystoupení každoročně absolvuje turné po Japonsku.

V rámci svých dalších uměleckých aktivit se Vojtěch Jouza intenzivně věnuje sbormistrovství – v roce 1995 založil v Praze komorní pěvecký sbor En Arché, kde působí jako sbormistr a dirigent. V roce 2009 navíc převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň. Roku 2014 byl pozván jako lektor sbormistrovství k výuce na letní škole duchovní hudby Convivium.

Vojtěch Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů Voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. S Orchestrem BERG nastudoval opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba. Coby spolutvůrce a především dirigent se v posledních sezónách podílí na úspěšných edukativních programech České filharmonie nazvaných „Tučňáci v Rudolfinu“. V letech 2015–2017 zastával pozici asistenta šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. V sezoně 2016/2017 se například podílel na přípravě natáčení Čajkovského skladeb pro firmu Decca s dirigentem Semjonem Byčkovem.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?