Fotografie ilustrujicí událost Musica ludus aneb Hudba hrou<br>Workshop pro seniory

Musica ludus aneb Hudba hrou

Workshop pro seniory

Česká filharmonie

Dílny jsou primárně určeny účastníkům starším 60 let, chtěly by ale být i inspirací pro pečovatele, dobrovolníky a sociální pracovníky.

Vzdělávací programy
Délka koncertu 3 hod 30 min
Program

Hudba je od počátku lidské civilizace světem, ve kterém se střetávají obřady i tance, vzývání i naslouchání. S hudbou můžeme být zcela sami ve vlastním pokoji i na stotisícovém shromáždění a je tu pro nás od kolébky až ke hrobu. S hudbou si spojujeme velké symfonie i prostou dětskou písničku, nalézáme v ní vítězství i prohry profesionálních umělců, ale i radost ze souhry mnoha amatérských těles. Pro řadu zemí je ta naše vzorem v oblasti systému uceleného a vysoce demokratického vzdělávání na mnoha úrovních, velkou výzvou začíná být v celé Evropě péče o přiblížení světa umění seniorům.

Interpreti

Rafaela Drgáčová, Hana Havelková, Ondřej Tichý lektoři

Fotografie ilustrujicí událost Musica ludus aneb Hudba hrou<br>Workshop pro seniory
Rudolfinum — Sukova síň a další prostory
12. 11. 2020  čtvrtek — 13.00
Nelze objednat online
13. 11. 2020  pátek — 08.30
Nelze objednat online
150 Kč

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. (v červenci a srpnu do 15.00 hod.).

Hudba je od počátku lidské civilizace světem, ve kterém se střetávají obřady i tance, vzývání i naslouchání. S hudbou můžeme být zcela sami ve vlastním pokoji i na stotisícovém shromáždění a je tu pro nás od kolébky až ke hrobu. S hudbou si spojujeme velké symfonie i prostou dětskou písničku, nalézáme v ní vítězství i prohry profesionálních umělců, ale i radost ze souhry mnoha amatérských těles. Pro řadu zemí je ta naše vzorem v oblasti systému uceleného a vysoce demokratického vzdělávání na mnoha úrovních, velkou výzvou začíná být v celé Evropě péče o přiblížení světa umění seniorům.

Česká filharmonie nechce ani v této oblasti zahálet, a proto ve snaze zpřístupnit hudbu všem posluchačům přidává k programům pro děti a dospívající z různých sociálních skupin nově i aktivizační dílny pro seniory. Tyto dílny budou záměrně vedeny „nevýkonnostně“ a s důrazem na společný prožitek při práci s jednoduchými hudebními nástroji, poslechem a pohybem – své místo si tak v nich mohou najít všichni zájemci bez rozdílu věku, schopností a hudebních zkušeností.

Dílny jsou primárně určeny účastníkům starším 60 let, chtěly by ale být i inspirací pro pečovatele, dobrovolníky a sociální pracovníky. Všichni budou v průběhu určeného času pracovat v samostatných tematických celcích pod vedením vynikajících a inspirujících lektorů Rafaely Drgáčové, Hany Havelkové a Ondřeje Tichého, pokusí se také připravit pro společný závěr hudebně pohybový tvar, který by jednotlivé aktivity propojil a přinesl radost všem zúčastněným.

O radost z nových sociálních kontaktů, prožitek z poslechu hudby, nalezených souvislostí mezi rytmem, tempem, pohybem, nástrojovými barvami i tichem mezi tóny totiž půjde především – dílny jsou otevřeny všem, kteří chtějí vyjít ze svých „ulit“ a i v pozdějším věku objevit a prožít něco zajímavého s podobně naladěnými lidmi.