Fotografie ilustrujicí stránku  Smetanova Vltava a Šárka Kroky do nového světa

Kroky do nového světa • Smetanova Vltava a Šárka


Česká filharmonie

Hudba má ohromnou moc vytvářet před našima očima nové krajiny, malovat krásné obrazy, vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna z hudebních forem, vynalezených speciálně pro tento účel v polovině 19. století, se jmenuje symfonická báseň.

Koncert z řady K
Délka programu 2 hod
Děti od 11 let s rodiči, dospívající a dospělí

Program

Bedřich Smetana
Vltava a Šárka

Účinkující

Česká studentská filharmonie
Marko Ivanović
dirigent

Petr Kadlec průvodce

Fotografie ilustrujicí událost Kroky do nového světa Smetanova Vltava a Šárka

Rudolfinum — Dvořákova síň

18. 10. 2020  neděle 15.00
Zrušeno
22. 10. 2020  čtvrtek 19.30
Zrušeno
Cena od 230 do 550 Kč

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod.

Ze Smetanova výkladu symfonických básní Vltava a Šárka:

„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu, pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny; Vltava víří v proudech Svatojanských; teče v širokém tahu dále ku Praze, Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.

V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek – ač lstivý – přivázané dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až – k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu – hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?