Fotografie ilustrujicí událost Česká filharmonie<br>Karen Gomyo

Česká filharmonie

Karen Gomyo

Česká filharmonie

Krátce po druhé světové válce se Šostakovič těšil relativnímu klidu a mohl se nerušeně věnovat komponování. V této atmosféře začal psát První houslový koncert, po jehož dokončení se však politická situace v Sovětském svazu výrazně zhoršila.

Program

Dmitrij Šostakovič
Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll, op. 77

Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 G dur, op. 88

Interpreti

Karen Gomyo housle

Semjon Byčkov dirigent

Česká filharmonie

Fotografie ilustrujicí událost Česká filharmonie<br>Karen Gomyo
Rudolfinum — Dvořákova síň
7. 10. 2020  středa — 10.00 Generální zkouška
Nelze objednat online
7. 10. 2020  středa — 19.30
Nelze objednat online
8. 10. 2020  čtvrtek — 19.30
Nelze objednat online
9. 10. 2020  pátek — 19.30
Nelze objednat online

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.: +420 227 059 227
E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. (v červenci a srpnu do 15.00 hod.).

Krátce po druhé světové válce se Šostakovič těšil relativnímu klidu a mohl se nerušeně věnovat komponování. V této atmosféře začal psát První houslový koncert, po jehož dokončení se však politická situace v Sovětském svazu výrazně zhoršila. Šostakovič se stále více zajímal o barokní hudební formy, proto i svůj houslový koncert rozdělil na čtyři části místo obvyklých tří. Barokní je i jejich tempové rozdělení pomalu-rychle-pomalu-rychle a forma passacaglie použitá ve třetí větě. V koncertu se poprvé objeví kryptogram Šostakovičova jména tvořený tóny d, es, c, h. Premiéru uvedl David Oistrach, jemuž je dílo věnováno, spolu s Leningradskou filharmonií a Jevgenijem Mravinským 29. října 1955.

Premiéra Dvořákovy Osmé symfonie se konala v Rudolfinu 2. února 1890 za řízení skladatele. Ačkoli se jí občas přisuzuje název „Anglická“, vznikla celá na Vysoké u Příbrami a její melodika je navýsost slovanská. Označení „Anglická“ vyvolal souběh tří událostí: jednak Dvořákova roztržka s nakladatelem Simrockem, který mu odmítal platit adekvátní honoráře za jeho skladby, a tak autor přenechal Osmou symfonii londýnskému vydavatelství Novello. Druhou událostí bylo uvedení symfonie v Cambridge u příležitosti udělení čestného doktorátu Dvořákovi. A do třetice označení Dvořáka po londýnské premiéře v anglickém tisku za jediného právoplatného Beethovenova nástupce: „Ten jediný, ačkoli se stejně jako Brahms snaží držet Beethovenovy školy, je schopen přinést do symfonie zřetelně nový prvek.“