Fotografie ilustrujicí stránku  Česká filharmonie Petr Altrichter

Petr Altrichter • Česká filharmonie


Ostatní pořadatelé

Koncert České filharmonie a dirigenta Petra Altrichtera v Tchaj-peji v rámci turné orchestru po Asii.

Česká filharmonie

Program

Bedřich Smetana
Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, výběr z cyklu symfonických básní Má vlast

Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 "Z Nového světa"

Účinkující

Petr Altrichter
dirigent

Česká filharmonie

Fotografie ilustrujicí událost Petr Altrichter Česká filharmonie

National Theatre & Concert Hall — Koncertní sál

10. 10. 2017  úterý 19.30
Nelze objednat online

Prodej vstupenek zajišťuje pořadatel koncertu.

Prodej vstupenek zajišťuje pořadatel koncertu.

Účinkující

Petr Altrichter  dirigent
Petr Altrichter

PETR ALTRICHTER
dirigent

Petr Altrichter je jedním z nejvýznačnějších českých dirigentů, který si udělal působivé jméno svou dynamickou a hlubokou interpretací symfonické hudby. Pochází z hudební rodiny a hře na hudební nástroje se věnoval od raného dětství. Absolvoval konzervatoř v Ostravě, obory lesní roh a dirigování. Ve studiích pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v oborech dirigování orchestru pod vedením Otakara Trhlíka a Františka Jílka a dirigování sboru s pedagogy Josefem Veselkou a Lubomírem Mátlem. Po dobu studia na JAMU spolupracoval jako sbormistr a dirigent s Brněnským akademickým sborem a podílel se na zisku mnoha ocenění na zahraničních sborových soutěžích a festivalech (Middlesbrough, Debrecín aj.).

Mezinárodní pozornost na sebe Altrichter upoutal v roce 1976, kdy získal titul laureáta a speciální cenu poroty na uznávané dirigentské soutěži ve francouzském Besançonu. Na základě tohoto ocenění se stal asistentem dirigenta Václava Neumanna v České filharmonii a nastartoval tak svou uměleckou kariéru. Pozvání k zahraničním orchestrům pak na sebe nenechala čekat. Po působení ve Filharmonii Brno se v roce 1988 stal dirigentem a v roce 1990 pak šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. S tímto orchestrem absolvoval četná zahraniční turné do Japonska, USA, Švýcarska, Německa, Francie a dalších zemí. Zároveň také dlouhodobě spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice, se kterou v rámci zahraničních vystoupení uvedl do koncertního života mnohé mladé nadějné sólisty (Isabelle van Keulen, Radek Baborák ad.).

V letech 1993–2004 byl hudebním ředitelem Jihoněmecké filharmonie Kostnice; s tímto orchestrem pravidelně koncertoval v Tonhalle Curych a v KKL Lucern a podnikl turné do Švýcarska a Itálie. Svůj debut ve Velké Británii absolvoval Petr Altrichter se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK na festivalu v Edinburghu v roce 1993, londýnský debut pak s Anglickým komorním orchestrem krátce nato. V roce 1997 byl jmenován hlavním dirigentem Liverpoolské královské filharmonie poté, co v orchestru v předešlé sezóně s velkým úspěchem hostoval. S tímto orchestrem také vystoupil v roce 2000 na BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall a natočil několik vysoce ceněných nahrávek pro vlastní label tělesa – RLPO Live.

V roce 2001 byl Altrichter pozván do čela Filharmonie Brno, kde setrval dalších sedm let a vrátil se tak k orchestru, se kterým byl spjat od studií a se kterým jako pravidelný host spolupracuje doposud. Je také pravidelným hostem České filharmonie, se kterou má stálý umělecký kontakt od svých asistentských začátků, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno a Slovenské filharmonie, se kterou natočil vřele přijatá a ceněná CD se skladbami Antonína Dvořáka. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím dirigentem Slovenské filharmonie, se kterou ho pojí dlouholetá spolupráce.

V roce 2015 podnikl s Českou filharmonií koncertní turné do Německa, na přelomu 2015 a 2016 pak turné do Číny. Na počátku sezony 2017–2018 řídil Českou filharmonii na mezinárodním festivalu Dvořákova Praha a následně s ní absolvoval velmi úspěšné turné do Jižní Koreje, Japonska a na Tchaj-wan. Na jaře 2017 uskutečnil japonské turné se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, v roce 2018 pak turné do Velké Británie s Českým národním symfonickým orchestrem. Na květen 2019 je připraveno turné s Českou filharmonií do Číny.

Jako host řídil význačné světové orchestry – japonský NHK Symphony Orchestra, Berlin Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, BBC Scottish Symphony a London Philharmonic Orchestra. Dále hostoval v Bruckner Orchester Linz, Varšavské filharmonii, Krakovské filharmonii, SWF orchestru v Baden-Badenu, Lotyšském národním orchestru v Rize, Orquesta Filarmonica de Gran Canaria, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Netherlands Philharmonic, Stavanger Symphony, Norrkopings Symphonieorchester, Royal Danish Orchestra Copenhagen, Odense Symphony Orchestra a dalších.

Je častým hostem festivalu Pražské jaro, Janáčkův máj Ostrava, festivalu Smetanova Litomyšl, Moravský podzim a Bratislavské hudební slavnosti. Hostoval na velkých festivalech v Salcburku, Edinburghu, Avignonu, Aténách, Cheltenhamu, Paříži, Madridu, Chicagu, Curychu, Lucernu, Seville, Palermu a dalších.

Těžištěm repertoáru Petra Altrichtera je česká hudba – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů, ruská hudba – především Dimitrij Šostakovič, dále hudba Gustava Mahlera a Antona Brucknera. Významní světoví sólisté a interpreti (Garrick Ohlsson, John Lill, Tabea Zimmermann ad.) oceňují jeho pohotovost v orchestrálních doprovodech a vyhledávají spolupráci s ním.

Skladby

Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu „Má vlast“

Od okamžiku, kdy člověk začal používat rozum k tomu, aby přežil v nepřátelském světě, začala mu v tom mírou nebývalou pomáhat celá řada symbolů, které nejdříve personifikovaly přírodní jevy, až se postupně dostaly i k fenoménům náboženským a sociálním. I my, lidé postmoderní doby, jsme jimi obklopeni, a snad nejvíce (hned vedle symbolů náboženských) nás ovlivňují právě ty kulturní. Jsou všude kolem nás a mnohdy si ani dost dobře neuvědomujeme jejich hloubku, ani to, jak nám pomáhají překonávat krizové situace v osobním i společenském životě.

Nejvíce našich kulturních symbolů v oblasti umění a tedy i hudby vzniklo v době probouzejícího se českého národa v 19. století. A mezi nimi i dva z nejčeštějších, opera Libuše, čerpající látku z mýtických počátků českých dějin, a cyklus symfonických básní Má vlast – kompozice z tvůrčí dílny Bedřicha Smetany (1824–1884). Pro jejich program skladatel hledal především symboly, které by byly schopny toto emancipační úsilí českého národa co nejvíce posílit, jak ostatně dosvědčuje i jedna z prvních zpráv o Mé vlasti v časopise Hudební listy, v níž se píše o autorově úmyslu vytvořit větší orchestrální skladby Vyšehrad a Vltava a kterou o další informace posléze rozšířil Dalibor: „Smetana komponuje celý cyklus symfonických básní pod jménem všeobecným Vlast s pododdíly Říp, Vyšehrad, Lipany, Bílá hora atd., řídě se vůbec dle nejdůležitějších momentů naší slávy i neštěstí našeho.

Má vlast, kterou začal Bedřich Smetana promýšlet na podzim 1872 při dokončování opery Libuše, z níž převzal základní tematický materiál spjatý s charakteristikou sídla prvních českých knížat – Vyšehradu a motivy z husitské písně Ktož jsú boží bojovníci, je zkrátka fenoménem po všech stránkách. Do samotné kompozice se skladatel pustil ve druhé polovině roku 1874, tedy v době, kdy během několika měsíců postupně zcela ohluchl. Tehdy vznikly první dvě básně, Vyšehrad a Vltava, po nichž v následujícím roce spatřila světlo světa další dvojice, Šárka a Z českých luhů a hájů a po delší přestávce až na počátku zimy 1878 Tábor. Poslední symfonickou báseň, nazvanou Blaník, v níž slouží husitská píseň jako téma pochodového finále dovádějící spolu se závěrečným motivem úvodního Vyšehradu celý cyklus k vrcholu, dokončil 9. března 1879.

Jednotlivé symfonické básně zaujímají ve vývoji programní hudby, jejímž úskalím byl již od Ference Liszta, který patřil k průkopníkům této formy, rozpor mezi závislostí hudby na literárním či jiném námětu a její svébytností, velice pozoruhodné místo. Smetana, poučen kompozicí svých prvních tří symfonických básní Richard III., Valdštýnův tábor a Hakon Jarl, se totiž Lisztovi v Mé vlasti vyhnul tím, že tvořil nejen hudbu v těsné souvislosti s programem, ale program samotný koncipoval na základě možností, jež mu dávala jeho hudební invence. V této souvislosti tedy není náhodné, že z celého cyklu pouze jeho v pořadí třetí symfonická báseň, Šárka, přebírá jako jediná z celé šestice ucelený mýtický příběh, jehož nástin společně s obsahy ostatních částí, skladatel sepsal po dokončení celého cyklu. „V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek (ač lstivý) přivázané dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vytrhnou se tyto ku krvavému činu: hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“Šárka je tedy drama touhy po odplatě, drama lásky, lsti a krvelačné pomsty, nazvané podle protagonistky dívčí války z českých bájesloví, jehož jednotlivé etapy Smetana po hudební stránce geniálně propojil variační prací.

První souborné provedení Mé vlasti, které se změnilo v takřka národní manifestaci, se uskutečnilo 5. 11. 1882 na Žofíně, kde se ho pod taktovkou Adolfa Čecha ujal rozšířený orchestr českého divadla. Od té doby však uplynulo již 133 let, a tak se mnohé proměnilo: vedle symbolu české národní hudby se Má vlast, Smetanou věnovaná dopisem ze 14. 10. 1879 královskému hlavnímu městu Praze a již od roku 1946 pravidelně zahajující Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, stala jako jedna z vrcholných hodnot evropské symfonické tvorby integrální součástí světového hudebního odkazu.

Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu „Má vlast“
Bedřich Smetana
Z českých luhů a hájů, symfonická báseň z cyklu „Má vlast“
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“

Počátkem 90. let stál Dvořák na vrcholu svých uměleckých sil a byl již světově uznávaným skladatelem. Dostával nabídky na vytvoření skladeb, na koncertní turné či na posty učitelské a ředitelské. Génius Antonín Dvořák se postupně vypracoval z „pouhého“ českého skladatele na skladatele světového, kterého vydávaly renomované nakladatelské domy a s kterým se přátelil Brahms či Čajkovskij.

Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ představuje vrcholné mistrovské dílo, kombinující dosavadní Dvořákovy postupy v kompozici. Psát cokoli o ní se zdá být vzhledem k jejímu častému provozování nadbytečné. Dílo se od svého prvního uvedení stalo nesmírně populárním a v roce 1969 si vzal s sebou nahrávku symfonie americký kosmonaut Neil Armstrong při první cestě člověka na měsíc. Pro Dvořáka se stalo vytvoření tohoto díla však také jakýmsi symbolem jeho vlastní první cesty za oceán, do Nového světa. V roce 1892 přijímá pozvání do Spojených států a na tři roky se stává ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Po krátké době pobytu za mořem, v zimě 1893, začíná pracovat na své další, v pořadí již deváté symfonii. Je na ní znát, jak silně na skladatele Amerika zapůsobila, zároveň však zůstává dílem českého mistra na vrcholu tvůrčích sil. Novosvětská měla být důkazem skladatelovy teorie o možnostech využití charakteristických prvků černošské a indiánské hudby pro vznik tzv. americké národní školy, která v době Dvořákova pobytu ve Spojených státech fakticky neexistovala. 

Odborníci vedou již více než sto let debaty o tom, zda Dvořák v symfonii použil konkrétní nápěvy černošských písní či nikoliv. Dvořák sám se k této věci vyjádřil rozporuplně. Jednou tvrdil: „Právě dokončuji novou Sinfonii e moll. Dělá mi velkou radost a bude se od mých dřívějších lišit velice podstatně. Inu, vliv Ameriky, každý kdo má ‚čuch‘, musí vycítit.“ Podruhé se vyjádřil zdánlivě protikladně: „Je to a zůstane to pořád českou muzikou.“ Každopádně konkrétní melodie vědomě nepřebíral: „Je to jen duch černošských a indiánských melodií, jejž jsem se snažil reprodukovat ve své nové symfonii. Neupotřebil jsem jediné z oněch melodií.“  Otázkou také zůstává, do jaké míry mohl vlastně Dvořák za tak krátkou dobu pobytu v Americe původní americkou hudbu opravdu poznat, a nakolik bylo pouze jeho přáním vytvořit něco pro Ameriku, která se k němu v počátcích tak štědře zachovala a která ho jistě velmi fascinovala. Dirigent Leonard Bernstein označil dílo jako skutečně mezinárodní ve své podstatě. Navzdory všem těmto dohadům má 9. symfonie asi mnohem více společného s českou hudbou než s hudbou americkou. Stavebně se vyznačuje velmi přesnou, téměř učebnicovou formou jednotlivých vět.

Podvědomě však Dvořák minimálně jednu ze známých melodií „odcitoval“, vždyť téma z první věty symfonie připomíná nápadně černošský spirituál Swing Low Sweet Chariot.  Druhá věta Largo je zase možná inspirována Písní o Hiawathovi. Tato rozsáhlá básnická skladba amerického básníka Henryho Wadswortha Longfellowa čerpá z příběhů o legendárním indiánském náčelníkovi Hiawathovi a její významnou složkou jsou také působivé popisy přírodních krás divoké americké přírody. Hlavní téma slavného Dvořákova Larga – široká, vznešeně prostá melodie (přednášená anglickým rohem na pozadí sordinovaných smyčců) – má možná svůj předobraz v putování Hiawathy a jeho ženy Minnehahy rozlehlou, nedotčenou americkou krajinou. Střední část věty může být zase odrazem nálady ve scéně pohřbu Minnehahy. Třetí věta symfonie má pak podle skladatele také „něco z indiánského charakteru“. V závěrečné čtvrté větě Dvořák kombinuje všechna témata z celé symfonie. Toto perfektní zvládnutí formy ve spojitosti s nápaditou melodikou, harmonií a instrumentačním mistrovstvím tvoří dohromady skutečně geniální jedinečné dílo. Závěrem uveďme citát z New York Times z roku 1893:  „My, Američané, bychom měli děkovat tomuto českému mistru a ctít ho za to, že nám ukázal, jak máme zacházet s naším vlastním hudebním dědictvím.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?