Fotografie ilustrujicí stránku  Adventní koncert III Česká dechová harmonie

Adventní koncert III

Česká dechová harmonie

Česká filharmonie
Komorní soubory České filharmonie
Program

Antonín Vranický
Tři lovecké pochody

Jakub Jan Ryba
Pastorela pro dechové nástroje

Gabriel Pierné
Pastorale variée pro dechové nástroje

Karol Kurpiňski
Concertino in B pro klarinet a dechové nástroje

Staré koledy evropských národů

František Vincenc Kramář
Partita in Es

Účinkující

Česká dechová harmonie

Ivan Sequardt
umělecký vedoucí, hoboj

Liběna Sequardtová
hoboj

Petr Sinkule
klarinet

Zdeněk Tesař
klarinet

Zdeněk Divoký
lesní roh

Barbora Černá
lesní roh

Jaroslav Kubita
fagot

Luboš Hucek
fagot

Julie Sequardtová
flétna

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert III Česká dechová harmonie
Rudolfinum — Sukova síň

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  ++420 778 532 539

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.

Účinkující

Česká dechová harmonie  

Soubor byl založen v roce 1995, když kolem sebe soustředil sólohobojista České filharmonie a člen někdejšího souboru Collegium musicum Pragense Ivan Sequardt vynikající hráče na dechové nástroje. Nově vznikající těleso tak navázalo na tradici souborů Collegium musicum Pragense a Harmonie českých filharmoniků, které v té době končily činnost a převzalo nejen repertoárovou profilaci, ale také štafetu reprezentace vysoké úrovně české dechové interpretační školy.

Repertoáru souboru dominuje tvorba skladatelů 18. století české provenience. Vedle kompozic tištěných edicí zde nalezneme také původní skladby historické, dosud nepublikované i skladby transkribované a originálně instrumentované pro Českou dechovou harmonii.

Česká dechová harmonie je souborem špičkové interpretační úrovně a její umělecké kvality jsou oceňovány nejen v domácím koncertním provozu, ale stojí za řadou pozvání na koncertní a festivalová vystoupení v zahraničí. Umělecké aktivity členů souboru však přesahují hranice koncertní činnosti České dechové harmonie – působí totiž také jako sóloví hráči a jsou rovněž členy dalších komorních uskupení.

Soubor podnikl opakovaná turné do Belgie, na letní festivaly do Chorvatska a trvale spolupracuje s Rossettiho společností v německém Walersteinu, kam je pravidelně zván na festivalová vystoupení.

S uměním České dechové harmonie se mohou zájemci o hudbu starších stylových období seznámit také v reprodukované podobě: soubor spolupracuje s Českým rozhlasem i s nahrávacími studii vydavatelských společností, takže jím interpretovanou hudbu je možno nejen slyšet na vlnách rozhlasových stanic, ale lze ji také nalézt na pultech obchodů se zvukovými nosiči.