Česká filharmonie
Mitsuko Uchida

Česká filharmonie

Ačkoli se tento program skládá ze skladeb Bohuslava Martinů a Arnolda Schönberga, dal by se nazvat s trochou fantazie americkým večerem. Obě symfonie i klavírní koncert měly totiž premiéru ve Spojených státech amerických.

Koncert z řady A
Délka programu 1 hod 45 min
Rudolfinum — Dvořákova síň

Rudolfinum

Česká republika Praha 1

Informace ke vstupenkám a kontakty

Více o vstupenkách

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.

Arnold Schönberg napsal svůj Klavírní koncert na počátku čtyřicátých let, a přestože v něm používá dvanáctitónovou řadu, má dílo i určitý neoklasický nádech a výrazný hudební obsah. Výstižně ho popsal klavírista Pierre-Laurent Aimard: „První část je hodně vídeňská, obsahuje i valčík. Druhá je plná úzkostných útržků a expresivních gest. Třetí část, zahrnující smuteční pochod, je výrazná, temná, až tragická. Závěrečná část je hodně ironická a proměnlivá v charakteru.“ Legendární klavíristka Mitsuko Uchida patří k nejlepším interpretkám tohoto koncertu, který natočila na CD s Pierrem Boulezem a Clevelandským orchestrem.

Provedení Třetí a Šesté symfonie Bohuslava Martinů se, podobně jako první abonentní program této řady, váže ke kompletní audiovizuální nahrávce. Obě symfonie jsou třívěté. Zatímco Třetí symfonie je formálně velmi pevná, Šestá má fantazijní charakter a uvolněnou formu. Martinů v rozhovoru pro noviny řekl: „Třetí symfonie je má pýcha. Myslím, že je mou skutečnou první symfonií. Jediná nebyla objednána, psal jsem ji od srdce jako dar Bostonskému symfonickému orchestru, který ji premiéroval.“ Premiéru řídil Sergej Kusevickij a stejný orchestr s dirigentem Charlesem Munchem premiéroval o deset let později i Symfonické fantazie.