Fotografie ilustrujicí stránku Česká filharmonie Král a chuďas (koncert)

Česká filharmonie

Král a chuďas (koncert)

Česká filharmonie

Král a chuďas aneb zrození orchestru - koncert barokního orchestru a hudební dílny. Poslyšte o první adventní neděli vánoční příběh o moudrém králi a chudém chasníkovi. Vyprávět se bude nejen o laskavosti a štědrém srdci slavného vládce, ale také o dávné podobě orchestru. Nezapomeňte si vzít palčáky či teplé rukavice! Program doporučujeme pro děti

Vzdělávací programy
Pro děti s rodiči
Program

Neděle 27. listopadu 2016

 • 10.30–11.45 – dopolední dílny
 • 13.00–15.30 – odpolední dílny
 • 16.00–17.00 – koncert

Doprovodný program 

Hudební dílny dokreslí příběh o moudrém králi Václavu a o době, kdy vznikaly první orchestry. Vždyť všichni vládcové, králové, královny, princové, princezny i jejich poddaní tehdy ctili harmonii. Zejména pak tu hudební! Hravé dílny nám připomenou kouzlo takové doby – budeme zpívat, tančit i společně muzicírovat! 

Anotace jednotlivých dílen najdete v kalendáři koncertů - každá dílna je zobrazena jako samostatná akce, u níž jsou uvedeny organizační pokyny / FAQ.

Rodiče moc prosíme o respektování doporučeného věku u jednotlivých hudebních dílen. Rozhodnutí o účasti rodičů na dílnách je v kompetenci konkrétního lektora. Hudební dílny vedou lektoři České filharmonie a lektoři České Orffovy společnosti.

Čekání na další dílnu, nebo na koncert si budete moci zpříjemnit i občerstvením v Cafe Rudolfinum. 

Účinkující

Pavel Tesař
vypravěč

Collegium Marianum
barokní orchestr

Jana Semerádová
umělecká vedoucí

Lektoři České filharmonie a České Orffovy společnosti

Pražská kantiléna
dětský sbor

Monika Nováková
scénář

Fotografie ilustrujicí událost Česká filharmonie Král a chuďas (koncert)
Rudolfinum — Dvořákova síň

Ceny vstupenek na koncert od 120 do 450 Kč; pro děti do 15 let platí 50% sleva.

Vstupenky na koncert je možné zakoupit či rezervovat on-line nebo rezervovat přes zákaznický servis ČF.

Dílny ke koncertu Král a chuďas

(prosíme o respektování doporučeného věku) 

Orchestr krále Václava
Tanec pro krále Václava
Repete! – totiž improvizace na Orffovy nástroje
Třesky blesky a hudební vánice
Cestopis malého prince aneb s písničkou do světa
Stříbrný pohár hudební výprava do časů starých pověstí
BAROcK aneb příběhy udatných hudebně-pohybová dílna

 

Praktické informace

 • Program je vhodný pro děti od 5 do 12 let.
 • Ceny vstupenek na koncert od 120 do 450 Kč (děti do 15 let 50% sleva)
 • Prodej vstupenek na koncert v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, nebo online, rezervace přes Zákaznický servis.
 • Doporučený věk je stanoven u každého workshopu. Prosíme o jeho respektování. V kompetenci lektora je nepřijmout do workshopu děti mladší, než je požadováno, přestože bude mít dětský návštěvník platnou vstupenku.
 • Dětské vstupenky na hudební workshopy a doprovodný program za 50 Kč a 100 Kč. Vstupenky lze zakoupit i samostatně, tj. bez vstupenky na koncert. 
 • Prodej vstupenek na workshopy bude zahájen 1. 9. 2016 v 10.00 hod., a to jak na pokladně ČF, tak on-line, rezervace přes Zákaznický servis. Výjimkou je dílna Orchestr krále Václava, jejíž předprodej bude spuštěn 12. 9. 2016 v 10.00 hod. a z důvodu registrace na konkrétní hudební nástroj je prodej omezen pouze na pokladnu České filharmonie.
 • Účast na hudebních dílnách tentokrát není podmíněna registrací. Zákazník si kupuje rovnou vstupenku na konkrétní dílnu. Výjimkou je dílna Orchestr krále Václava, u níž je potřeba dosáhnout konkrétního složení dětského orchestru. Se zakoupením vstupenky je nutné se rovněž registrovat na konkrétní nástroj. Registrační formulář vyplníte přímo na pokladně ČF.
 • Doprovod (rodiče, prarodiče) má na workshop vstup volný. Jeho účast na workshopu však není nutná.

Účinkující

Pavel Tesař  moderátorka