Fotografie ilustrujicí stránku  Česká filharmonie Katia Buniatišvili

Česká filharmonie

Katia Buniatišvili

Ostatní pořadatelé
Česká filharmonie
Program

Antonín Dvořák
Othello, koncertní předehra op. 93

Sergej Rachmaninov
Rapsodie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr op. 43

Antonín Dvořák
Symfonie č. 7 d moll op. 70

Účinkující

Katia Buniatišvili
klavír

Jiří Bělohlávek
dirigent

Česká filharmonie

Fotografie ilustrujicí událost Česká filharmonie Katia Buniatišvili
Laeiszhalle — Velký sál

Prodej vstupenek zajišťuje pořadatel koncertu.

Účinkující

Katia Buniatišvili  klavír
Katia Buniatišvili

Gruzínská klavíristka Katia Buniatišvili se narodila 21. června 1987 v Tbilisi a ke klavíru byla vedena od útlého věku svou matkou. V šesti letech debutovala jako sólistka s orchestrem a následně byla pozvána k hostování ve Švýcarsku, Nizozemí, Francii, Německu, Belgii, Itálii, Rakousku, Rusku, Izraeli a Spojených státech amerických.

Katia si osvojila styl klavíristů předchozích generací, zejména Rachmaninova, Richtěra a Goulda, a její vřelá, někdy až tesklivá hra možná odráží úzký vztah ke gruzínské lidové hudbě, jež, jak sama dosvědčuje, silně ovlivnila její muzikálnost.

Během studií na Státní konzervatoři v Tbilisi získala Katia zvláštní cenu na Horowitzově mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy v Kyjevě v roce 2003, jakož i první cenu v soutěži Nadace na podporu mladých gruzínských hudebníků, kterou založila Elisabeth Leonskaja.

Rovněž v roce 2003 se na klavírní soutěži v Tbilisi seznámila s Olegem Maisenbergem, který ji přesvědčil, aby přestoupila na Vysokou školu hudební ve Vídni. Ve 12. soutěži Arthura Rubinsteina v Tel Avivu v roce 2008 získala bronzovou medaili, cenu za nejlepší interpretaci Chopinovy skladby i cenu publika.

Katia Buniatišvili vystoupila za nadšeného ohlasu kritiky v sólových recitálech a komorních koncertech v prestižních světových síních včetně Wigmore Hall v Londýně, Concertgebouw v Amsterdamu a Musikverein ve Vídni. V roce 2008 koncertně debutovala ve Spojených státech v Carnegie Hall (Zankel Hall) s Chopinovým Druhým klavírním koncertem.

Hrála mimo jiné s Pařížským orchestrem pod taktovkou Paava Järviho, Filharmonií Los Angeles, Vídeňskými symfoniky, Francouzským národním orchestrem řízeným Danielem Gattim a londýnským Philharmonia Orchestra. Komorně vystoupila například s Gidonem Kremerem a Renaudem Capuçonem. V letech 2009–2011 se zařadila mezi „Umělce nové generace“ podporované rozhlasovou stanicí BBC Radio 3 a pravidelně spolupracuje s orchestry BBC. V roce 2010 získala cenu Nadace Borletti-Buitoni a v následující sezoně 2011/12 se stala jednou z „Vycházejících hvězd“ Musikvereinu a Konzerthausu ve Vídni.

V roce 2011 nahrála svůj první lisztovský recitál pro Sony Classical a následně realizovala první chopinovské album s orchestrálním doprovodem. Třetí snímek na Sony Classical vyšel v roce 2014 pod názvem Motherland. Na rozdíl od předchozích dvou není tato deska věnována konkrétnímu skladateli, jelikož obsahuje výběr skladeb, které jsou pro umělkyni zvlášť osobně důležité, včetně hudby rodné Gruzie. Toto album Katia věnovala své matce. V roce 2016 pak vyšla čtvrtá deska Kaleidoscope, která vedle Musorgského Obrázků z výstavy obsahuje i díla Ravela a Stravinského.

Katia Buniatišvili hovoří plynně pěti jazyky a žije v Paříži.

Jiří Bělohlávek  dirigent
Jiří Bělohlávek

Šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie
Hlavní hostující dirigent Rotterdamské filharmonie
Čestný dirigent BBC Symphony Orchestra

Po svém úspěšném působení na pozici šéfdirigenta BBC Symphony Orchestra byl renomovaný český dirigent Jiří Bělohlávek v roce 2012 jmenován hudebním a uměleckým ředitelem České filharmonie, přičemž s orchestrem BBC nadále vystupuje jako jeho čestný dirigent. Během své profesní dráhy působil Jiří Bělohlávek také jako šéfdirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (1977–89) a jako umělecký ředitel Pražské komorní filharmonie, nyní orchestru Prague Philharmonia (1994–2004). V roce 2006 byl jmenován předsedou umělecké rady festivalu Pražské jaro a od roku 2013 do roku 2017 zastával funkci hlavního hostujícího dirigenta Rotterdamské filharmonie.

Jako operní dirigent spolupracoval Jiří Bělohlávek s Vídeňskou státní operou, Královskou operou v Covent Garden, Metropolitní operou v New Yorku, operou v San Franciscu, Opéra National de Paris, madridským Teatro Real, operním festivalem v Glyndebourne, Curyšskou operou a pražským Národním divadlem. S hudebníky BBC Symphony Orchestra s velkým úspěchem uvedl a nahrál také několik koncertních provedení oper. V této sezóně potvrdil svou pověst vynikajícího dirigenta janáčkovského repertoáru, když v londýnské Royal Festival Hall dirigoval Českou filharmonii v koncertním provedení Její pastorkyně a v Sanfranciské opeře poté řídil i plné provedení tohoto díla. V rámci cyklu BBC Proms pak uvedl s BBC Symphony Orchestra rovněž Janáčkovu Věc Makropulos.

Česká filharmonie zažívá pod Bělohlávkovým vedením mimořádné úspěchy, a to jak na svém domovském pódiu v Praze, tak na rozsáhlých turné v zahraničí. V posledních třech sezónách koncertoval orchestr na třech kontinentech – kromě Evropy ještě v Asii a Severní Americe. Jeho nedávná rezidence ve vídeňském Musikvereinu byla velmi úspěšná a dala podnět k plánování podobných akcí v jiných světových hlavních městech. V lednu 2017 Česká filharmonie oznámila, že s Jiřím Bělohlávkem oficiálně prodloužila spolupráci až do roku 2022.

Kromě svého působení v Praze a zahraničních turné s Českou filharmonií hostuje Jiří Bělohlávek nadále u předních světových orchestrů – v posledních letech dirigoval například BBC Symphony Orchestra (včetně vystoupení na londýnských Proms), Newyorskou filharmonii, Pittsburgh Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra se sídlem ve Washingtonu, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, orchestr lipského Gewandhausu a vídeňské symfoniky. V nadcházející sezóně ho vedle projektů s Českou filharmonií čeká i zajímavá spolupráce s tělesy Chicago Symphony Orchestra a Pittsburgh Symphony, s Orchestrem Bavorského rozhlasu v Mnichově, Rotterdamskou filharmonií, orchestrem lipského Gewandhausu, Petrohradskou filharmonií a dalšími soubory.

Na podzim roku 2017 absolvuje Bělohlávek s Českou filharmonií velké asijské turné, které zahrnuje koncerty v Japonsku a Koreji a na Tchaj-wanu. Kromě toho bude orchestr dirigovat také na evropských vystoupeních, z nichž nejvýznamnější bude v srpnu 2018 uvedení Janáčkovy Glagolské mše na Salcburském festivalu.

Jiří Bělohlávek má rozsáhlou diskografii; jedním z jeho nedávných projektů s Českou filharmonií je souborná nahrávka všech symfonií a koncertů Antonína Dvořáka. V nadcházející sezóně bude jeho spolupráce se společností Decca pokračovat diskem s nahrávkami sukovského repertoáru.

V roce 2012 byl Jiří Bělohlávek za své služby britské hudbě jmenován komandérem Řádu Britského impéria.

Skladby

Antonín Dvořák — Othello, koncertní předehra op. 93

Orchestrální hudba má v díle skladatele Antonína Dvořáka mimořádné postavení. Zabýval se jí celou svou kompoziční dráhu a jeho tvorba na tomto poli, zahájená v jeho 24 letech Symfonií č. 1 c moll „Zlonické zvony“ a uzavřená Písní bohatýrskou op. 111, z roku 1897, dokumentuje v podstatě celý stylový vývoj Dvořákův od počátečního okouzlení progresivním novoromantismem přes příklon k rozvíjení odkazu klasiků až po osobitou stylovou syntézu a dokonce zájem o programní hudbu v závěru jeho skladatelské činnosti. Dvořák se pokusil o kompozici snad každého dobového typu skladby pro orchestr – vedle devíti symfonií je autorem trojice Slovanských rapsodií op. 45, Symfonických variací op. 78, dvou suit pro velký orchestr, několika orchestrálních pochodů a tanečních skladeb a orchestrálních úprav vlastních Slovanských tanců, čtyř symfonických básní a také řady koncertních předeher a dalších děl.

Vrcholem jeho tvorby v žánru zmíněném jako posledním je triptych Příroda, Život, Láska,vytvořený v letech 1891–1892. Dvořák jím realizoval záměr zkomponovat cyklus tří koncertních ouvertur, kterými by hudebně vyjádřil svůj životní názor a ukázal v nich přírodu a lásku ze všech stran, jako síly stojící u zrodu všeho a zároveň schopné vše zničit. Ke kompozici této trilogie, přistoupil jako zralý a evropsky proslulý skladatel, který nedlouho předtím dokončil taková mistrovská díla, jakými jsou Symfonie č. 8 G dur op. 88, nebo Requiem op. 89. V jistém smyslu je cyklus svou základní ideou světským pendantem k Requiem, z něhož dokonce v druhé a třetí ouvertuře Dvořák cituje ústřední motiv smrti. Cyklus tvoří předehry V přírodě op. 91, Karneval op. 92, a Othello op. 93. Dvořák dal trojici společný titul příznačně vystihující obsahový podtext jednotlivých předeher – Příroda, Život, Láska.

Původně měly skladby společné opusové číslo, teprve o dva roky později ve vydání u berlínského nakladatele Fritze Simrocka dostala každá z nich číslo vlastní. Předehra V přírodě je optimistickým pohledem do krajiny v pastorálně jasných barvách, Karneval temperamentním výjevem plným životní energie a Othello dramatickým obrazem temné strany lidské vášně. Dvořák dokonce původně zvažoval pro Othella titul Tragická nebo Eroica. Ačkoli jsou jednotlivé ouvertury jinak hudebně samostatné, Dvořák je propojil hudebním motivem přírody, který je hlavním tématem první předehry, krátce je připomenut ve střední části předehry druhé a výrazně je využit právě v Othellovi.

Dvořák započal práci na Othellovi v listopadu 1891 a náčrt dokončil 14. ledna 1891. Současně přistoupil již 10. prosince k instrumentaci. Celá skladba byla hotova 18. ledna. Inspiraci k předehře Dvořákovi poskytla slavná stejnojmenná tragédie Williama Shakespeara. Vedle předehry Romeo a Julie z roku 1873, kterou Dvořák později zničil, se jedná o jediné skladatelovo dílo inspirované tvorbou tohoto velkého anglického dramatika. Dvořák se v Othellovi soustředil na vystižení zničující síly žárlivosti, která vášnivého Maura dovedla až k vraždě milované ženy. Do předehry jsou proto vtěleny některé dějové zvraty divadelní hry a skaldba se tak vzdaluje tradiční sonátové formě, kterou Dvořák užil v obou předchozích částech cyklu.Dokonce na mnoha místech v partituře připsal poznámky, k jakému dějovému okamžiku se daná pasáž vztahuje. Othellem tak Dvořák anticipuje své pozdější symfonické básně podle Erbenových balad a zmíněnou Píseň bohatýrskou.

V expozici je proti sobě postavena něžná hudba evokující čistou lásku mezi Desdemonou a Othellem a výhružný hlavní motiv počínající (Jagovými intrikami zaseté) Othellovy nedůvěřivosti k Desdemonině věrnosti. Tento motiv je vlastně tématem přírody z úvodní předehry cyklu, ovšem v temně mollové variantě. Následující, velmi dramatické a harmonicky komplikované provedení zpracovává hudební materiál vstupní části, který převádí do přímo groteskně zdeformované podoby. Výjev rostoucí Othellovy žárlivosti vyústí až v zabití Desdemony.

V místě, k němuž Dvořák připsal do partitury slova „Otelo v největší vzteku ji vraždí,“ se náhle objeví příznačný čtyřtónový motiv smrti z Dvořákova Requiem. Volná repríza hudby z úvodní části naznačuje Othellovy výčitky svědomí, o čemž svědčí i opakované Dvořákovy poznámky v partituře („Otelo zoufale si počíná, lituje svého činu, Bol a žal jeho vnitřní se utiší –“ „Rozpomíná svůj neblahý čin.“). Celé hudební líčení vyvrcholí Othellovou sebevraždou. V bouřícím orchestru při něm naposledy zazní ono výhružně zabarvené všudypřítomné téma přírody.

Skladbu premiéroval Dvořák s orchestrem Národního divadla 28. dubna 1892 v pražském Rudolfinu spolu se zbývajícími ouverturami cyklu. Jednalo se tehdy o jeden z koncertů, které Dvořák uspořádal v několika českých a moravských městech na rozloučenou před svým odjezdem do Spojených států amerických.

Antonín Dvořák — Symfonie č. 7 d moll op. 70

Symfonie č. 7 d moll op. 70, jedno z vrcholných dělAntonína Dvořáka, vznikla na žádost Královské filharmonické společnosti v Londýně, jejímž čestným členem se skladatel stal v roce 1884. Tou dobou už měl Dvořák v Anglii neotřesitelné postavení jednoho z největších žijících skladatelů – postavení, které právě zpečetil obrovský úspěch jeho oratoria Stabat mater. Koncem listopadu 1884 dokončil partituru kantáty Svatební košile, a protože Filharmonická společnost plánovala uvést světovou premiéru Dvořákovy nové symfonie – za řízení skladatele – už na jaře následujícího roku, začal na ní záhy pracovat. Během tří měsíců bylo dílo kompletně hotové a 22. dubna 1885 jej mohl uvést na koncertě Filharmonické společnosti v londýnské St James’s Hall poté, co ve spěchu ještě opravil řadu chyb v opisech orchestrálních partů (nevyšla ještě tiskem). Samotný koncert byl fenomenálním úspěchem a současně velkou společenskou událostí, které byl přítomen i syn královny Viktorie, vévoda z Edinburghu.

Dramatická, pochmurná atmosféra myšlenkově bohaté a po formální stránce mistrovsky zpracované Sedmé symfonie je často dávána do souvislosti s tématem boje českého národa o svou identitu v tehdy mnohonárodnostní říši. K tomuto závěru by nás mohla vést skladatelem připsaná poznámka u první věty: Toto hlavní thema mi napadlo při vjezdu slavnostního vlaku z Pešti v státním nádraží 1884. Týkala se příjezdu vlaku s maďarskými Čechy a Maďary do Prahy, kde se poté zúčastnili představení v Národním divadle – jejich průjezd různými místy země měl ale převážně manifestační charakter. I pokud odhlédneme od možných souvislostí se společenskou, kulturní a politickou situací Čechů v té době, přináší symfonie obsah, jenž je srozumitelný v obecné existenciální rovině lidské existence.  

Úvodní věta – Allegro maestoso – začíná neobvykle v pianissimu teskným, pochmurným hlavním tématem v partu viol a violoncell. Další téma v B dur přináší prudkou změnu atmosféry, její projasnění je ale záhy narušeno – vnitřní zápas pokračuje a pochybnosti nebyly zdaleka rozptýleny. Lyrická druhá věta se navzdory vzdušné melodii přednášené klarinetem postupně rozrůstá do stále naléhavější a rozrušenější polohy. Následující třetí věta – Scherzo – je z celého díla pravděpodobně nejznámější. Vyznačuje se výrazně rytmizovaným hlavním tématem, bezstarostný taneční charakter je však potlačen už samotnou tóninou d moll a kontrastní protimelodií, což mu vedle živosti dodává i určitou melancholii. Závěrečná věta je stejně jako úvodní Allegro maestoso v sonátové formě. Po dramatickém vzepětí se temná atmosféra prosvětluje – závěr v D dur jako by symbolizoval pevné odhodlání a přesvědčivé vítězství vůle.  

Sergej Rachmaninov — Rapsodie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr op. 43

Mimořádná osobnost skladatele a klavíristy Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova (1873–1943) na sebe trvale a stále intenzivněji poutá pozornost hudebních příznivců. Jako klavírní virtuos uchvacoval posluchače na koncertních turné po Evropě i ve Spojených státech amerických, jeho umění bezchybnou technikou, ale i intenzivním hudebním prožitkem zvedalo ze židlí publikum v největších světových metropolích. Před první světovou válkou působil jako dirigent moskevského Velkého divadla i Marijinského divadla v Petrohradě, ovšem po vypuknutí říjnové revoluce opustil Rusko a žil trvale v zahraničí – v Paříži, ve Švýcarsku a v závěru své životní dráhy ve Spojených státech. Přes náročný život cestujícího virtuosa si našel čas i na komponování. Ve své tvorbě vyšel z ruské romantické hudby a svůj velký vzor měl v Pjotru Čajkovském. V zásadě nikdy nepřekročil slohové hranice, ve kterých se pohybovala Čajkovského hudba a jeho tvůrčí odkaz obsahuje převážně ušlechtile stylizované a intenzivně působivé skladby v intencích ruského lyrismu.

Po čtveřici klavírních koncertů zkomponoval v roce 1934 Rapsodii na Paganiniho téma pro klavír a orchestr op. 43. Jako její základní téma si vybral Capriccio pro sólové housle italského mistra, které zpracoval formou variací. Proto nemůžeme mluvit o klavírním koncertě v tradičním slova smyslu. Paganiniho téma, které má taneční charakter, živelnou útočnost a rytmicky členitý půdorys, Rachmaninov zpracoval se svrchovanou technickou brilancí ve čtyřiadvaceti variacích. Jako protiváhu zvolil – podobně jako jeho předchůdci Liszt a Berlioz – středověkou hudební sekvenci Dies irae, kterou zpracovává ve dvou variacích a codě. Tím obohatil výraz díla o polohy osudové tragiky. Úvodní prudká orchestrální introdukce je současně první variací, teprve poté zazní v klavíru vlastní téma. Následující variace přinášejí celou škálu nálad od emocionálně živelných ploch přes pochmurnou atmosféru a tesklivé momenty až do vášnivého, vroucího výrazu, tolik typického pro autorův způsob klavírní interpretace. Rachmaninovova mistrovská skladba vytvořená s jedinečnou tvůrčí vynalézavostí bývá často dávána do souvislosti s dobově podmíněným módním konstruktivismem – samozřejmě jako protiváha a kontrast tehdejších směrů meziválečné evropské soudobé hudby.