Fotografie ilustrujicí stránku  Studentské soubory Koncert ke Dni studentstva

Koncert ke Dni studentstva • Studentské soubory


Česká filharmonie

Koncert se koná za účasti bývalého prezidenta Spolkové republiky Německo, pana Joachima Gaucka, a bývalého premiéra české vlády v rámci federace, bývalého předsedy a dlouholetého místopředsedy Senátu ČR, pana Petra Pitharta.

Vzdělávací programy

Program

Arnošt Košťál
Už je slunko

Bruno Regnier
Gnome

Ivan Hrušovský
Keď ja pôjdem

Keith Lancaster
How can I truly say

Knut Nystedt
Gloria

Lukáš Janata
Miserere mei

Petr Koronthály
výběr z cyklu písní Dobře je mi, dobre

Josef Suk
výběr z cyklu Deset zpěvů pro ženský sbor

Antonín Dvořák
Svatá Ludmila – Hospodine, pomiluj ny!

Leoš Janáček
In nomine Jesu –  Introitus

Jan Novák
Missa Philadelphiae – Kyrie, Gloria

Petr Eben
Epilog z oratoria Apologia Sokratus – Alleluia

Petr Iljič Čajkovskij
Ba, toť je div – Evžen Oněgin, 2. dějství

Klement Slavický
Madrigaly – Rozmarný

Antonín Dvořák
Te Deum op. 103

Účinkující

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Pěvecký sbor PUNKT

Komorní sbor Pedagogické fakulty Praha Univerzity Karlovy Praha

Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno

Naděžda Chrobáková
soprán

Richard Novák
bas

Marek Valášek
dirigent

Symfonický orchestr Pražské konzervatoře

Fotografie ilustrujicí událost Koncert ke Dni studentstva Studentské soubory

Rudolfinum — Dvořákova síň

Ceny vstupenek od 230 do 550 Kč. Pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory (65 let a více) a ZTP, ZTP/P platí 50% sleva na jednotlivé vstupenky.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9 do 18 hodin. V červenci a srpnu do 15.00 hod.)

Ceny vstupenek od 230 do 550 Kč. Pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory (65 let a více) a ZTP, ZTP/P platí 50% sleva na jednotlivé vstupenky.

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  +420 227 059 227

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9 do 18 hodin. V červenci a srpnu do 15.00 hod.)

Účinkující

Komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

Komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vznikl v roce 2002 ze členů fakultního smíšeného sboru. Od roku 2008 pracuje jako výběrový sbor ženský. Jeho členkami jsou většinou studentky hudební výchovy, nejčastěji v kombinaci se sbormistrovstvím. Repertoár sboru je koncipován tak, aby se budoucí učitelky hudební výchovy a sbormistryně prakticky seznámily s nejvýznamnějšími díly českého i světového repertoáru pro ženský sbor. V současné době má komorní ženský sbor 28 členek a do svých řad přijímá zpěvačky i z jiných studijních oborů a fakult. Sbormistryně Jana Veverková působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty.

Marek Valášek  dirigent
Marek Valášek

Marek Valášek vystudoval dirigování na Hudební fakultě pražské Akademie múzických umění, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori.

Ještě za studií se podílel na nastudování opery Hry o Marii Bohuslava Martinů s Městským divadlem v Ústí nad Labem, jejíž reprízu dirigoval i v Národním divadle v Praze. Spolupráce s ústeckým divadlem přešla v angažmá, v němž dirigoval opery Evžen Oněgin Petra Iljiče Čajkovského, Zahradnici z lásky Wolfganga Amadea Mozarta, Manon Lescaut Julese Masseneta a Čajkovského balet Louskáček. V sezonách 2002–2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha; od podzimu 2015 se na tuto pozici opět vrátil.

V rámci Pražského jara 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 pak se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu 1. symfonii. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v doma i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou – Mariánská hudba v Loretě, Hear my prayer, Cantico delle creature a Gaudete in Domino – a jedno se sborovými úpravami lidových písní Hore dolinami. Pro obecně známý kladný vztah k hudbě 20. a 21. století je soubor pravidelně zván k premiérování kompozic katedrou skladby HAMU a společností Přítomnost. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii získal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby. Piccolo coro & Piccola orchestra podnikly též řadu zahraničních turné (Německo, Itálie, Chorvatsko).

Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyučuje od roku 2002, v roce 2011 se stal vedoucím oddělení sbormistrovství.

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity  

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se v poslední době mimo jiné prezentuje jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice atd.), kdy nastudoval např. Brahmsovo Německé requiem, Brucknerovo, Dvořákovo, Pololáníkovo a Ebenovo Te Deum, kantáty Kytice a Otvírání studánek Bohuslava Martinů či Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta. V brněnském Národním divadle se podílel na nastudování soudobé opery Láska na dálku, kterou složila finská skladatelka Kaija Saariaho. V letech 2006, 2009 a 2012 sbor natočil svá profilová CD. Dlouholetým sbormistrem tělesa je Michal Vajda.

Smíšený pěvecký sbor Punkt  

Smíšený pěvecký sbor Punkt vznikl na podzim roku 2014 ze studentské iniciativy za účelem provozování skladeb studentů konzervatoře. Jeho zakladateli byli tehdejší studenti dirigování Jiří Trtík, který nyní studuje skladbu na Cleveland Institute of Music, a Alena Jelínková, která jej vede dodnes. Sbor vystupuje na školních akcích a v rámci soustředění koncertuje také na různých místech České republice. V březnu tohoto roku získal v krajském kole soutěže Opava Cantat zlaté pásmo a cenu poroty za nejlepší výkon přehlídky a o dva měsíce později se na Festivalu sborového umění v Jihlavě umístil ve zlatém pásmu a stal se též absolutním vítězem kategorie. Těleso se repertoárově pohybuje téměř výhradně v soudobé hudbě mladých (konzervatorních) skladatelů, které chce sbor podporovat; je též otevřený všelikému experimentování.

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je komorní smíšený sbor, jehož členy jsou studenti nebo absolventi ostravských středních a vysokých škol. Vznikl v roce 2007 jako studentská organizace, která volně navázala na středoškolský Komorní sbor EXIL při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2000–2007). Uměleckým vedoucím, dirigentem a srdcem sboru byl v letech 2000–2014 Jan Mlčoch. Nyní je sbormistrem Adam Sedlický. Pěvecké seskupení získalo řadu ocenění a účastní se festivalů v Evropě, ale i v daleké Argentině. Je řazen mezi významné představitele akademického sborového zpěvu. Za dobu své existence natočil čtyři kompaktní disky.

Symfonický orchestr Pražské konzervatoře  

Historie orchestru Pražské konzervatoře sahá k samotným počátkům výuky na této škole v r. 1811. Ostatně, již v dubnu 1808 se v provolání zakladatelů konzervatoře zdůrazňuje výchova orchestrálních hráčů jako hlavní úkol nově zakládané instituce. Orchestr se poprvé představil veřejnosti na koncertech na jaře roku 1815. Po dalších několik desítek let hrál velmi významnou úlohu v pražském koncertním životě.  V březnu 1846 provedl poprvé v Čechách Beethovenovu 9. symfonii. Doprovázel řadu proslulých koncertních umělců. (F. Liszta, F. Lauba, Kl. Schumannovou aj.). Na jeho koncertech ve 2. polovině 19. Století zaznívala díla nových hudebních směrů ve skladbách s F. Liszta, H. Berlioze, R. Wagnera, G. Meyerbeera a dalších. Na jaře 1896 premiéroval tento orchestr symfonické básně A. Dvořáka Vodník, Polednice a Zlatý kolovrat. Do počátku 20. stol. pracoval pod vedením ředitelů konzervatoře, dále pak s řadou významných skladatelů a dirigentů. Mezi ně patřili například Otakar Ostrčil, Václav Smetáček, František Hertl a Alois Klima. Libor Hlavaček získal s orchestrem konzervatoře v září 1972 v Berlině 1. cenu a zlatou medaili v soutěži studentských orchestrů. Orchestr ve své novodobé historii třikrát vystoupil na Pražském jaru. Bylo to v roce 1955, 1961 a 2011.

V současné době je složen ze studentů 4., 5. a 6. Ročníku konzervatoře. V jeho čele stoji od roku 1995 Miriam Němcová. Orchestr pravidelně zkouší a koncertuje. V Praze má zpravidla 4 veřejná vystoupení ročně. Kromě toho uskutečnil v posledních dvaceti letech řadu zahraničních zájezdů. Vystoupil v např. ve Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku a Anglii. K cenným úspěchům orchestru a jeho šéfdirigentky patří trojnásobné absolutní vítězství v soutěži Českého rozhlasu Concerto Bohemia.  Mezi hostujícími dirigenty, kteří s tímto orchestrem pracovali a koncertovali byli např. Libor Pešek, Ondřej Kukal, Leoš Svárovský, Serge Baudo a Ondrej Lenárd.  K nejvýznamnějším úspěchům v dosavadní historii orchestru patří vystoupení na zahajovacím koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2011 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Naděžda Chrobáková  soprán
Naděžda Chrobáková

Sopranistka Naděžda Chrobáková vystudovala sólový zpěv na Ostravské univerzitě a poté na AMU v Praze ve třídě Magdalény Hajóssyové. V roce 1998 získala 1. místo v mezinárodní soutěži The Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýně. Mezi její jevištní zkušenosti patří nastudování role Helgy ve stejnojmenné opeře Zdeňka Fibicha v koprodukci HAMU a Městského divadla v Ústí nad Labem, opakované hostování ve Státní Opeře v Praze v Brittenově opeře Utahování šroubu, part Lidunky v Blodkově opeře V studni v divadle Inspirace (HAMU) či účinkování v Řeckých pašijích Bohuslava Martinů.

Richard Novák  bas
Richard Novák

Richard Novák je absolventem brněnské konzervatoře (1955) a laureátem pěveckých soutěží v Toulouse (1961) a holandském Hertogenbosch (1962). Už v roce 1954 byl přijat jako sólista opery Státního divadla v Ostravě, odkud později přešel do angažmá brněnské Janáčkovy opery.

Významně se podílel na dnes dramaturgicky velmi ceněné éře brněnské opery. Z českých autorů nastudoval díla Bedřicha Smetany (kompletní operní dílo), Bohuslava Martinů (Veselohra na mostě, Hlas lesa, Dvakrát Alexandr a Julietta, ztvárnil Grigorise a Fotise v české premiéře Řeckých pašijí), Leoše Janáčka (Dikoj v Káti Kabanové, Kolenatý ve Věci Makropulos a především Revírník v Příhodách lišky Bystroušky). Role Revírníka se stala jeho profilovou vizitkou. Ze světových autorů nastudoval díla Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho, Sergeje Prokofjeva a Albana Berga.

Hostoval v Teatro Colón v Buenos Aires (Kolenatý ve Věci Makropulos) nebo na Salzburger Festspiele (Z mrtvého domu pod taktovkou Claudia Abbada), v Paříži, Madridu a v Benátkách (Příhody lišky Bystroušky).

Richard Novák byl ceněn u mnoha soudobých autorů, kteří psali skladby přímo pro něj. Na mistrovské úrovni se věnuje interpretaci písňových cyklů a dodnes je častým interpretem velkých oratorních děl, o čemž svědčí dlouholetá spolupráce s Českou filharmonií a Václavem Neumannem. Známá je především jeho interpretace Verdiho Requiem a Janáčkovy Glagolské mše, kterou nahrál pod taktovkou Charlese Mackerrase pro firmu Supraphon a pro firmu DECCA za řízení Riccarda Chailyho. 
V roce 2001 získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?