Fotografie ilustrujicí stránku  Adventní koncert III Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů

Adventní koncert III

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů

Česká filharmonie

Adventní neděle se již tradičně stávají příležitostí k návštěvě odpoledních koncertů v Sukově síni. Vánočně a populárněji laděné programy předvedou komorní soubory hráčů České filharmonie. Dojem z koncertu pak můžete umocnit posezením v přilehlém Cafe Rudolfinum.

Koncert z řady AK
Komorní soubory České filharmonie
Program

Vánoční oratorium

ze skladeb autorů W. A. Mozarta, J. Ph. Rameaua, G. F. Händela, staročeských rorátů a vánočních koled sestavil a upravil Tomáš Františ

Účinkující

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů složený ze studentů Pražské konzervatoře pod vedením Tomáše Františe, Vladislava Borovky, Ondřeje Roskovce, Martina Petráka a Ondřeje Šindeláře

Dětský fagotový soubor pod vedením Štěpána Jinka

Pueri gaudentes
chlapecký sbor

Zdena Součková
sbormistryně

Olga Dlabačová
cembalo

Vojtěch Jouza
dirigent

Tomáš Karger
recitátor

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert III Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů
Rudolfinum — Sukova síň
9. 12. 2018  neděle — 15.00
Nelze objednat online

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  ++420 778 532 539

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.