Fotografie ilustrujicí stránku  Adventní koncert III Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů • Adventní koncert III


Česká filharmonie

Adventní neděle se již tradičně stávají příležitostí k návštěvě odpoledních koncertů v Sukově síni. Vánočně a populárněji laděné programy předvedou komorní soubory hráčů České filharmonie. Dojem z koncertu pak můžete umocnit posezením v přilehlém Cafe Rudolfinum.

Koncert z řady AK
Komorní soubory České filharmonie

Program

Vánoční oratorium

ze skladeb autorů W. A. Mozarta, J. Ph. Rameaua, G. F. Händela, staročeských rorátů a vánočních koled sestavil a upravil Tomáš Františ

Účinkující

Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů složený ze studentů Pražské konzervatoře pod vedením Tomáše Františe, Vladislava Borovky, Ondřeje Roskovce, Martina Petráka a Ondřeje Šindeláře

Dětský fagotový soubor pod vedením Štěpána Jinka

Pueri gaudentes
chlapecký sbor

Zdena Součková
sbormistryně

Olga Dlabačová
cembalo

Vojtěch Jouza
dirigent

Tomáš Karger
recitátor

Fotografie ilustrujicí událost Soubor Českého spolku dvouplátkových nástrojů Adventní koncert III

Rudolfinum — Sukova síň

9. 12. 2018  neděle 15.00
Nelze objednat online
Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?