Fotografie ilustrujicí stránku  Čtyři živly Voda

Čtyři živly

Voda

Česká filharmonie

Hudební skladatelé zřejmě často jezdí na dovolenou k moři nebo na ryby. Jak jinak si vysvětlit, že hudební motivy vody najdeme ve skladbách barokních, romantických i úplně moderních? Přijďte s námi prozkoumat největší vodomily mezi hudebními skladateli.

Vzdělávací programy
Délka programu 2 hod
Program

Pro 1. a 2. třídu (13. a 20. 3.):

Setkání s hudbou Vltavy a možnost vyzkoušet si skladatelskou práci skoro jako Smetana. A také si předvedeme unikátní a originální hudební nástroj – vodní varhany, na které si všichni společně zahrají. 

Pro 3. a 4. třídu (27. 3., 3. a 10. 4.):

Vyzkoušíme, zda lze hrát na „po domácku“ vyrobené nástroje a zda je lze pomoci vody naladit. Čeká nás i hudební předpověď počasí (práce s hudebně-výrazovými prostředky), i pěvecká dílna.

Účinkující

Lektoři:

  • Klára Boudalová, Michaela Králová, Egli Prifti, Karolína Rachačová (1.–2. třída)
  • Eva Filipová, Jan Kyjovský, Monika Nováková, Dominika Prokopová (3.–4. třída)
Fotografie ilustrujicí událost Čtyři živly Voda
Rudolfinum — Sukova síň

Oddělení vzdělávacích programů České filharmonie

Tel.: +420 227 059 222

E-mail: edu@ceskafilharmonie.cz

Každé setkání zahajujeme v Sukově síni Rudolfina, kde děti i jejich učitele vtáhneme hravou formou do tématu celého dopoledne. Na společný program vždy navazují 3-4 interaktivní dílny (pro menší skupiny žáků) plné tematicky propojených pěveckých, pohybových, instrumentálních i výtvarných aktivit. Navíc se můžete těšit na již tradiční závěrečnou – a tentokrát rozhodně živelnou – hudební pětiminutovku.