Fotografie ilustrujicí stránku  Adventní koncert IV Pražský barokní soubor, J. Brožková

Adventní koncert IV

Pražský barokní soubor, J. Brožková

Česká filharmonie
Délka programu 1 hod 15 min
Komorní soubory České filharmonie
Program

Johann Sebastian Bach
„Nun komm, der Heiden Heiland“, chorál z adventní kantáty BWV 61

Evaristo Felice Dall'Abaco
Concerto à quatro da chiesa g moll pro dvoje housle, violu a continuo op. 2, č. 5 ze sbírky II Tempio Armonico

Antonio Vivaldi
Koncert F dur pro hoboj, smyčce a continuo RV 455

Georg Philipp Telemann
Koncert c moll pro hoboj, smyčce a continuo TWV 51:c1

Antonio Vivaldi
Concerto pro tempore adventus d moll pro dvoje housle, violu a continuo RV 129

Johann David Heinichen
Koncert e moll pro dva hoboje, smyčce a continuo S 222

Johann Sebastian Bach
„Das ist je gewißlich wahr", chorál z adventní kantáty BWV 141

Účinkující

Jana Brožková
hoboj

Pražský barokní soubor

Vojtěch Jouza
umělecký vedoucí, hoboj

Fotografie ilustrujicí událost Adventní koncert IV Pražský barokní soubor, J. Brožková
Rudolfinum — Sukova síň

Zákaznický servis České filharmonie

Tel.:  ++420 778 532 539

E-mail: info@ceskafilharmonie.cz

Zákaznický servis je pro vás k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hod. V červenci a srpnu do 15.00 hod.

Účinkující

Jana Brožková  hoboj
Jana Brožková

Jana Brožková vystudovala hru na hoboj nejdříve na Pražské konzervatoři a poté na Akademii múzických umění v Praze u profesora Jiřího Mihule. Upozornila na sebe již během studií na Pražské konzervatoři vítězstvím v mezinárodní soutěži Concertino Praga 1983 a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis Zürich. Během studií na Akademii múzických umění v Praze (1988–1993) získala v roce 1991 na soutěži Pražského jara 3. cenu a její soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na světové IDRS Gilllet Competition 1997 Evaston v USA. Od té doby již vystupuje jako renomovaná sólistka v Česku i v zahraničí a věnuje se komorní hře v souborech In modo camerale a Afflatus Quintet, který získal prestižní 1. cenu v respektované soutěži ARD München v roce 1997. Její aktivity zahrnují také pedagogickou činnost, od roku 1998 vyučuje hobojovou hru na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Stále se intenzivně věnuje komorní hře a často vystupuje jako sólistka na domácích i zahraničních pódiích. Od roku 1987 působila patnáct let jako sólohobojistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a její nahrávky hobojových koncertů a dalších skladeb pro hoboj jsou cenným materiálem rozhlasového archivu. Od roku 2002 je první hobojistkou České filharmonie.

Pražský barokní soubor  

Pražský barokní soubor založil hobojista a dirigent Vojtěch Jouza v roce 1982. Zaměřuje se na tvorbu skladatelů pozdního baroka v různých nástrojových obsazeních. Členové souboru hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové provádění barokní hudby na základě dobové interpretační praxe. V souboru působí členové České filharmonie i jiných těles. Soubor pravidelně spolupracuje se zpěváky, s nimiž provádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a dalších skladatelů.

V roce 1993 natočili členové souboru komplet sonát Jana Dismase Zelenky. S jeho díly účinkoval Pražský barokní soubor na festivalu Starý zákon v umění a v cyklu koncertů Hommage à Zelenka ke 250. výročí úmrtí skladatele. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (nahrávky děl Jana Dismase Zelenky, Georga Philippa Telemanna a Johanna Graffa) a Českou televizí. Koncertuje v cyklech České filharmonie (Johann Sebastian Bach: Markovy pašije – 2007, Jan Dismas Zelenka: Missa Dei Patris – 2009), koncertního jednatelství FOK (Johann Sebastian Bach: Velikonoční oratorium – 2008, Georg Philipp Telemann: Brockesovy pašije – 2012, Johann Sebastian Bach: Vánoční oratorium a Magnificat – 2013 a 2014) a Českého spolku pro komorní hudbu.

Pražský barokní soubor vystupuje také v zahraničí, např. v Německu. Tradicí se již stala pravidelná předvánoční turné po Japonsku, jejichž osou je adventní koncert v tokijské katedrále.

Vojtěch Jouza  Dirigent
Vojtěch Jouza

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student Jiřího Mihuleho. Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování (u profesorů Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla). Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurs do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, jehož byl v letech 1989–1991 členem jakožto sólohráč na anglický roh. Od roku 1992 je hobojistou České filharmonie.

Zájem o starou hudbu a komorní hru jej ještě v době studií na konzervatoři přivedl k myšlence založit Pražský barokní soubor, který je činný od roku 1982 až dodnes. Vojtěch Jouza zde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně též jako dirigent. Z mnoha zajímavých projektů tohoto ansámblu je na místě zmínit např. uvedení Markových pašijí Johanna Sebastiana Bacha ve spolupráci s Pražským komorním sborem v rámci cyklu České filharmonie v roce 2007, a to přímo ve vlastní rekonstrukci právě Vojtěcha Jouzy. V následujících letech provedl v rámci cyklů FOK a České filharmonie známá i méně známá díla, jako jsou Bachovo Vánoční oratorium, Velikonoční oratorium a Magnificat, Missa Dei Patris Jana Dismase Zelenky nebo Brockesovy pašije Georga Philippa Telemanna. Pražský barokní soubor kromě četných tuzemských vystoupení každoročně absolvuje turné po Japonsku.

V rámci svých dalších uměleckých aktivit se Vojtěch Jouza intenzivně věnuje sbormistrovství – v roce 1995 založil v Praze komorní pěvecký sbor En Arché, kde působí jako sbormistr a dirigent. V roce 2009 navíc převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň. Roku 2014 byl pozván jako lektor sbormistrovství k výuce na letní škole duchovní hudby Convivium.

Vojtěch Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů Voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. S Orchestrem BERG nastudoval opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba. Coby spolutvůrce a především dirigent se v posledních sezónách podílí na úspěšných edukativních programech České filharmonie nazvaných „Tučňáci v Rudolfinu“. V letech 2015–2017 zastával pozici asistenta šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. V sezoně 2016/2017 se například podílel na přípravě natáčení Čajkovského skladeb pro firmu Decca s dirigentem Semjonem Byčkovem.