Umělecká rada

Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Předseda

Ing. Ivan Englich

Jednatel

RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Tajemnice

Jana Klimtová

Místopředseda

RNDr. Jan Králík, CSc.

Dramaturg

PhDr. Ludvík Kašpárek

Členové rady

doc. MUDr. Ivo Belšan, CSc.

doc. Václav Bernášek

Mgr. Eliška Brábková

Mgr. Jana Brožková

prof. Karel Doležal

  

JUDr. Jan Kohout

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

prof. Zuzana Růžičková, dr.h.c.

MUDr. Petr Labohý