Umělecká rada


Rada ČSKH je složena z významných osobností české kultury a vědy. Na základě schváleného dramaturgického plánu a prostřednictvím tajemníka Rady zodpovídá za uměleckou kvalitu a bezproblémový organizační chod všech koncertních řad dané sezony Spolku.

Předseda

Ing. Pavel Kysilka

Jednatel

RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Tajemnice

Eliška Volfová

Místopředseda

RNDr. Jan Králík, CSc.

Dramaturg

MgA. Radek Křižanovský

PhDr. Ludvík Kašpárek (adviser)

Členové rady

prof. Ivan Klánský 

JUDr. Jan Kohout

Mgr. Jiří Panocha

MgA. Josef Špaček ml.

Marek Vrabec

What are you looking for?
Close
Help us improve the Czech Phil website

Tell us how satisfied you are with the website. Your evaluation will help us improve.

Play your part

Donate now
Close
What are you looking for?