9. 5. 2015 / WEIDEN / Max-Reger-Halle

  • B. SMETANA: Vyšehrad, Vltava – symfonické básně z cyklu Má vlast
  • L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK): Liška Bystrouška, suita z opery
  • A. DVOŘÁK: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104

10. 5. 2015 / FRIEDRICHSHAFEN / Graf-Zeppelin-Haus

  • B. SMETANA: Vyšehrad, Vltava – symfonické básně z cyklu Má vlast
  • L. JANÁČEK (arr. F. JÍLEK): Liška Bystrouška, suita z opery
  • A. DVOŘÁK: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104
  • Alisa WEILERSTEIN – violoncello
  • Petr ALTRICHTER – dirigent