21. 6. 2014 / Kissinger Sommer

  • J. HAYDN: Die Schöpfung (Stvoření), oratorium prosóla, sbor a orchestr

29. 6. 2014

  • A. VIVALDI: Čtvero ročních dob
  • J. V. H. VOŘÍŠEK: Symfonie D dur
  • David GARETH  housle
  • Jiří BĚLOHLÁVEK – dirigent