7. 9. 2013 / STRESA

  • B. SMETANA: Šárka, symfonická báseň z cyklu „Má vlast“
  • S. RACHMANINOV: Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
  • L. v. BEETHOVEN: Symfonie č. 7 A dur op. 92