Abonentní řada II

Cyklus sedmi večerních koncertů

Bennewitzovo kvarteto bude mít v tomto cyklu dva koncerty své rezidence, kdy k jednomu z nich si pozvalo zahraničního hosta klarinetistu Ib Hausmanna. Vokální interpretace špičkové úrovně zazní v podání souboru Schola Gragoriana Pragensis s umělecký vedoucím Davidem Ebenem. Příznivcům pěveckých recitálů je určen večer z písňové tvorby Ant. Dvořáka, G. Fauré, C. Debussyho a R.Strausse v podání sopranistky s mezinárodním renomé Kateřiny Kněžíkové. Skvělé zážitky nepochybně slibuje klavírní recitál Kirilla Gersteina s díly Debussyho, Chopina, Schumanna a dalších autorů.