Cyklus II

Cyklus II • Cyklus šesti večerních koncertů


V komorní řadě II se často objevuje violoncellista Clemens Hagen. Ten je totiž kurátorem řady a třikrát zde také zahraje – se svým Hagen Quartett, jako člen Wiener Klaviertria a společně s Wihanovým kvartetem. Dále vystoupí Pražákovo kvarteto, Musica Florea s Martinou Jankovou a Filharmonický komorní orchestr s Janem Mráčkem a Karlem Untermüllerem.

Cyklus II

Také tento cyklus je částečně věnován soubornému provedení kvartetů L. van Beethovena – na dvou koncertech zahrají jeho výjimečné opusy proslulý Hagen Quartett a Pražákovo kvarteto. V tomto cyklu se nápadně často objevuje jméno violoncellisty Clemense Hagena. Tento skvělý umělec se představí hned třikrát – prvně se svým domovským souborem, pak jako člen Wiener Klaviertria a konečně v Schubertově kvintetu se dvěma violoncelly společně s Wihanovým kvartetem. Musica Florea vedená Markem Štrynclem doprovodí sopranistku Martinu Jankovou v programu árií z duchovních oratorií G. Bononciniho a G. F. Händela. Jistě zaujme i vystoupení Filharmonického komorního orchestru s Janem Mráčkem a Karlem Untermüllerem v Mozartově Koncertantní symfonii.

Koncerty

Tak copak vás zajímá?
Zavřít

Rozehrajte s námi další koncert

Podpořte nás
Zavřít
Tak copak vás zajímá?