Abonentní řada II • Cyklus sedmi večerních koncertů


Bennewitzovo kvarteto bude mít v tomto cyklu dva koncerty své rezidence, kdy k jednomu z nich si pozvalo zahraničního hosta klarinetistu Ib Hausmanna. Vokální interpretace špičkové úrovně zazní v podání souboru Schola Gragoriana Pragensis s umělecký vedoucím Davidem Ebenem. Příznivcům pěveckých recitálů je určen večer z písňové tvorby Ant. Dvořáka,

Koncerty

Tak copak vás zajímá?
Zavřít
Zavřít
Tak copak vás zajímá?