Abonentní řada II

Cyklus sedmi večerních koncertů

Bennewitzovo kvarteto bude mít v tomto cyklu dva koncerty své rezidence, kdy k jednomu z nich si pozvalo zahraničního hosta klarinetistu Ib Hausmanna. Vokální interpretace špičkové úrovně zazní v podání souboru Schola Gragoriana Pragensis s umělecký vedoucím Davidem Ebenem. Příznivcům pěveckých recitálů je určen večer z písňové tvorby Ant. Dvořáka,

Tak copak vás zajímá?
Zavřít