Abonentní řada II

Mistrovská díla české komorní hudby

Cyklus II označila dramaturgie titulem Mistrovská díla české komorní hudby. Zazní v něm díla českých skladatelů od klasicismu až po vynikající díla 20. století a renomovaných soudobých tvůrců. Cyklus výrazně akcentuje vrcholné komorní skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Pražákovo, Stamicovo, Bennewitzovo kvarteto nebo Lo