Interpretační a skladatelská soutěž

U příležitosti 100 let od založení samostatného Československa se Česká filharmonie rozhodla vypsat interpretační a skladatelskou soutěž pro mladé hudebníky.

Interpretační soutěž "Zahraj si s Českou filharmonií"

U příležitosti 100 let od založení samostatného Československa vypisuje Česká filharmonie interpretační soutěž pro mladé hudebníky. Vítězové vystoupí sólově za doprovodu České filharmonie na koncertu konaném v r. 2018. Soutěže se mohou zúčastnit hráči na jakýkoli nástroj mladší 22 let a zpěváci mladší 28 let.

Informace
Komu je soutěž určena

Přehrávka je určena instrumentalistům a zpěvákům z České republiky, a to ve dvou věkových kategoriích:

  • 1. kategorie je určena soutěžícím, kteří budou k 1. únoru 2018 mladší 16 let (tj. soutěžící narozeni po 2. 2. 2002 včetně).
  • 2. kategorie je určena soutěžícím, kteří dosáhnou k 1. únoru 2018 věku 16 let a zároveň budou mladší 22 let (tj. soutěžící narozeni od 2. 2. 1996 do 1. 2. 2002 včetně). V kategorii zpěv je věkové rozpětí prodlouženo. Soutěžit v ní mohou účastníci, kteří dosáhnou k 1. únoru 2018 věku 16 let a zároveň budou mladší 28 let (tj. soutěžící narozeni od 2. 2. 1990 do 1. 2. 2002 včetně).
Průběh soutěže a předepsaný repertoár

Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou účastníci soutěžit anonymně za doprovodu klavíru v jednotlivých nástrojových skupinách a věkových kategoriích. Z prvního kola nominuje porota postupující do druhého kola. Ve druhém kole budou za doprovodu klavíru účastníci ze všech nástrojových skupin soutěžit za společně, rozděleni budou podle věkových kategorií. Vítězové jednotlivých kategorií získají jako cenu možnost zahrát si či zazpívat s Českou filharmonií.

Předepsaný repertoár

Skladby pro sólový nástroj či hlas s doprovodem orchestru dle výběru uchazeče v délce 5–15 minut (tj. může jít např. o jednu větu z instrumentálního koncertu, ale i dvě pěvecké árie. V případě 1. vět velkých instrumentálních koncertů může být limit prodloužen až na 20 minut, porota má však právo výkon soutěžícího přerušit.)

Termín konání

První kola proběhnou v Sukově síni Rudolfina ve dnech 25. – 28. 2. 2018.
Druhé kolo proběhne ve Dvořákově síni Rudolfina dne 3. 3. 2018.

Přihlášky

Přihlášky se životopisem, kontaktními údaji a uvedením zvoleného repertoáru zasílejte do 18. prosince 2017 e-mailem na adresu alena.kopecna(zavinac)ceskafilharmonie.cz nebo poštou na adresu:

Česká filharmonie
Alena Kopečná
Alšovo nábřeží 79/12
110 00 Praha 1

  

Skladatelská soutěž

U příležitosti 100. výročí od založení samostatného Československa vypisuje Česká filharmonie 2. ročník skladatelské soutěže. Zúčastnit se ji mohou čeští a slovenští skladatelé a skladatelky, kteří k datu výročí 28. 10. 2018 nepřesáhnou věkovou hranici čtyřiceti let.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Účastníci do 1. kola zašlou partituru a nahrávku již existující skladby většího rozsahu. Nemusí se jednat o orchestrální dílo, nicméně je doporučeno zaslat takovou skladbu, ze které lze usoudit, že její autor vytvoří kvalitní orchestrální kompozici. Skladby do 1. kola soutěže je možné posílat na adresu České filharmonie do 18. 12. 2017. Obálka označená heslem „Soutěž“ musí obsahovat tři kopie partitury, nahrávku na CD, jméno a kontaktní údaje autora. Soutěžící musí také poslat partituru ve formátu pdf a nahrávku ve formátu mp3 nebo wav přes běžně dostupná digitální úložiště na e-mailovou adresu competition(zavinac)ceskafilharmonie.cz.

Ze zaslaných skladeb vybere porota 1. kola tři díla, jejichž autoři postoupí do 2., finálního kola. Jména tří finalistů budou zveřejněna nejpozději 5. 2. 2018. Všichni tři finalisté získají od České filharmonie objednávku na vytvoření nové orchestrální skladby v rozsahu 15-30 min. Objednávky budou honorovány částkou 100 000 Kč. Objednané skladby musí být dokončeny a doručeny České filharmonii do 28. 10. 2018. 

Porota 2. kola rozhodne o vítězi a držiteli 2. a 3. ceny. Výsledky 2. kola soutěže budou zveřejněny nejpozději 17. 12. 2018. Autor vítězné skladby získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Autor skladby, která se umístí na 2. místě, získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Všechny tři skladby Česká filharmonie provede ve světové premiéře na veřejných koncertech v roce 2019.

Soutěže se nemůže zúčastnit vítěz 1. ročníku skladatelské soutěže vypsané Českou filharmonií v roce 2014.

složení poroty v jednání

Kontakt

Česká filharmonie
Alšovo nábřeží 79/12
110 00 Praha 1 

competition(zavinac)ceskafilharmonie.cz