ČSKH – koncertní řady

Představujeme vám čtyři koncertní řady 123. sezony Českého spolku pro komorní hudbu. Rezidenčním souborem sezony je Bennewitzovo kvarteto, které patří k mezinárodně nejrespektovanějším českým komorním ansámblům. Zároveň s ním se v programech objevují další znamenitá kvarteta, klavírní tria a mladí sólisté.

Katalog koncertní sezony 2017/2018

Český spolek pro komorní hudbu
2017 / 2018
Abonentní řada
Abonentní řada

Renomované Bennewitzovo kvarteto se v tomto cyklu představí jako rezidenční soubor sezony Českého spolku pro komorní hudbu. Událostí bude nepochybně Benefiční koncert ve Dvořákově síni ke zbudování varhan v katedrále sv. Víta, na kterém se představí varhaník Pavel Svoboda.

Abonentní řada
Abonentní řada

Bennewitzovo kvarteto bude mít v tomto cyklu dva koncerty své rezidence, kdy k jednomu z nich si pozvalo zahraničního hosta klarinetistu Ib Hausmanna. Vokální interpretace špičkové úrovně zazní v podání souboru Schola Gragoriana Pragensis s umělecký vedoucím Davidem Ebenem.

Hudební podvečery
Hudební podvečery

Dominantou tohoto cyklu jsou koncerty prvotřídních kvartetních souborů. Představí se v nich Vlachovo kvarteto a Kvarteto Apollon, elitní komorní ansámbly, které zastávají dlouhodobě významné místo v českém hudebním životě.

Dopolední koncerty
Dopolední koncerty

Dramaturgicky pestrý program Dopoledních koncertů nabídne nejen klasické komorní sestavy klavírních trií a smyčcového kvarteta, ale také varhanní hudbu nebo vystoupení laureátů soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru cembala a dechových nástrojů.