Generální zkoušky G

Veřejné generální zkoušky

Také 122. sezona nabízí osm nahlédnutí do filharmonické „kuchyně“ v podobě dopoledních veřejných generálních zkoušek, tedy konečných příprav programu na večerní provedení. Je o ně stále větší zájem a počet vstupenek je omezený. Věnujte proto prosím pozornost informacím o jejich předprodeji. Zájemce o vstupenky si dovolujeme upozornit, že jde skutečně o zkoušky na večerní program, nikoli o koncert. Dirigent má právo zkoušku kdykoli přerušit, skladby opakovat apod.

Předprodej vstupenek pro jednotlivé zájemce na všechny veřejné generální zkoušky celé sezony 2017/2018 bude zahájen v pondělí 11. září 2017 v 10.00 hodin, a to jak v pokladně ČF v Rudolfinu, tak on-line. 11. září 2017 od 10.00 hodin přijímá objednávky také zákaznický servis ČF, a to pouze přes e-mail info@ceskafilharmonie.cz, telefonické rezervace nejsou z kapacitních důvodů možné.  Na dřívější objednávky nebude brán zřetel.

Vzhledem k velkému zájmu lze v předprodeji na danou veřejnou generální zkoušku zakoupit maximálně 4 vstupenky na osobu. Doprodej nevyzvednutých vstupenek probíhá vždy 15. dne měsíce předcházejícího dané generální zkoušce od 10.00 hodin.